Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego

Plan remontów nieruchomości na rok 2017

         
os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -184 143,27 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 31 810,32 zł
Wydatki w 2016 roku 26 328,46 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -178 661,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 31 808,88 zł 42 000,00 zł
      Ilość  
1 Montaż daszków nad loggiami 1 bud. 38 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r -188 852,53 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
 
         
         
         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -62 661,19
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 31 704,13
Wydatki w 2016 roku 20 492,27
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -51 449,33
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 31 808,88 zł 15 600,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 600,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -35 240,45 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 954,77
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 11 644,92 zł
Wydatki w 2016 roku 16 194,30 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -3 594,61 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 11 645,88 zł 1 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 6 551,27 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 99 830,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 66 617,76 zł
Wydatki w 2016 roku 50 081,01 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 116 366,86 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 66 615,96 zł 151 100,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 100 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 33 200,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 15 400,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
   
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 31 882,82 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 714 458,82 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 7 350,58 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2016 roku 28 801,30 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 7 172,16 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 1 750,00 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 250,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 34 043,48 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -57 083,82 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 23 431,92 zł
Wydatki w 2016 roku 13 089,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -46 741,61 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,51 zł 23 430,48 zł 14 500,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikami ruchu 1 bud. 12 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -37 811,13 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 53 546,04 zł 53 546,04 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 10 957,77 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 37 994,88 zł
Wydatki w 2016 roku 34 698,88 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 14 253,77 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 37 994,64 zł 38 300,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 10 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 18 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 800,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 13 948,41 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 424 468,23 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -29 100,92 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 15 459,37 zł
Wydatki w 2016 roku 8 809,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -22 451,26 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 15 459,84 zł 47 000,00 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 1 bud. 38 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 6 500,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -53 991,42 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,13 zł 29 609,64 zł 29 609,64 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 19 939,43 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2016 roku 33 284,90 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 15 277,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 1 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
         
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 42 398,73 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 63 403,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 32 426,64 zł
Wydatki w 2016 roku 101 327,59 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -5 497,20 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 8 224,72 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,02 zł 26 727,24 zł 26 727,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 41 151,00 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 37 994,88 zł
Wydatki w 2016 roku 6 075,87 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 73 070,01 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 37 994,64 zł 81 300,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 50 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 18 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 800,00 zł
4 Montaż kolców zabezpieczających przeciw ptakom nad ostatnią kondygnacją loggii 1 bud. 2 500,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 29 764,65 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 424 468,23 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 6 749,50 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 12 236,76 zł
Wydatki w 2016 roku 9 611,48 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 9 374,78 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,62 zł 12 238,08 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
 
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 19 612,86 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -58 769,55 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 19 342,08 zł
Wydatki w 2016 roku 14 815,74 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -54 243,21 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,49 zł 19 344,00 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -37 399,21 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,15 zł 45 399,24 zł 45 399,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 31 887,86 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2016 roku 7 344,61 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 53 166,13 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 64 600,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 40 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 16 500,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 600,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 17 187,45 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 336 250,20 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 11 028,71 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 614,12 zł
Wydatki w 2016 roku 4 886,86 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 34 755,97 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 612,56 zł 10 250,00 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 250,00 zł
2 Wymiana stopnic zewnętrznych 17 szt. 8 500,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 53 118,53 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 31 424,26 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 47 599,44 zł
Wydatki w 2016 roku 189 999,91 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -110 976,21 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 47 597,76 zł 3 250,00 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 250,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -66 628,45 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 140 028,40 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 75 990,00 zł
Wydatki w 2016 roku 136 541,32 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 79 477,08 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 75 989,28 zł 155 600,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 80 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 36 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 600,00 zł
4 Wymiana stopnic wewnętrznych 60 szt. 18 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -133,64 zł
       
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 790 190,85 zł

Plan remontów nieruchomości na rok 2018

         
os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -179 102,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 32 628,12 zł
Wydatki w 2017 roku 35 900,55 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -182 374,85 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,68 zł 40 811,40 zł 19 800,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 200,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 100,00 zł
3 Montaż elementów zabezpieczających przeciw ptakom na belkach stężających 1 bud. 3 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r -161 363,45 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
 
         
         
         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -53 105,78
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 31 589,64
Wydatki w 2017 roku 21 284,06
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -42 800,20
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 31 808,88 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -14 991,32 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -2019,67
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 11 644,92 zł
Wydatki w 2017 roku 13 362,42 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -3 737,17 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 11 645,88 zł 13 475,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkch schodowych 1 bud. 4 050,00 zł
3 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 425,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -5 566,29 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 118 627,70 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 60 193,00 zł
Wydatki w 2017 roku 148 879,73 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 29 940,97 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 27 565,20 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
   
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 55 006,17 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,12 zł 51 455,04 zł 51 455,04 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 10 235,08 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2017 roku 1 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 37 857,96 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 49 190,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 23 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 17 500,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 17 289,28 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 336 250,20 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -45 586,15 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 23 431,91 zł
Wydatki w 2017 roku 8 250,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -30 404,24 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 27 565,20 zł 20 825,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 15 000,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 325,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -23 664,04 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 52 757,28 zł 52 757,28 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 16 144,83 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 34 282,72 zł
Wydatki w 2017 roku 44 573,76 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 5 853,79 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 19 575,71 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,33 zł 32 943,00 zł 32 943,00 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -19 608,34 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 15 459,36 zł
Wydatki w 2017 roku 36 250,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -40 398,98 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,67 zł 17 556,12 zł 12 500,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 600,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 900,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -35 342,86 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,13 zł 29 609,64 zł 29 609,64 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 16 532,43 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2017 roku 750,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 44 405,31 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 59 190,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 33 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 17 500,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
         
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 13 836,63 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 337 927,06 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -19 654,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2017 roku 5 122,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -9 055,10 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 7 200,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 5 200,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -533,18 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,02 zł 26 727,24 zł 26 727,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 73 548,07 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 35 744,54 zł
Wydatki w 2017 roku 81 600,52 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 27 692,09 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 14 411,76 zł 12 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 10 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 30 103,85 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 30 919,80 zł 30 919,80 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 9 651,93 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 12 236,76 zł
Wydatki w 2017 roku 1 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 20 888,69 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,62 zł 12 238,08 zł 13 475,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 425,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 4 050,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
 
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 19 651,77 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -53 087,36 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 19 288,28 zł
Wydatki w 2017 roku 2 705,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -36 504,08 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 23 686,56 zł 18 350,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 000,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 2 850,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -31 167,52 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,15 zł 45 399,24 zł 45 399,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 53 203,22 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 25 826,27 zł
Wydatki w 2017 roku 67 584,50 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 11 444,99 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 11 843,28 zł 9 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 7 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 14 288,27 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,24 zł 24 476,16 zł 24 476,16 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 36 088,20 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 28 614,12 zł
Wydatki w 2017 roku 14 997,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 49 705,12 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 612,56 zł 59 190,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 33 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 17 500,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 19 127,68 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 304 280,35 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -143 682,60 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 47 599,43 zł
Wydatki w 2017 roku 1 750,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -97 833,17 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,60 zł 52 521,60 zł 46 530,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 3 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 25 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 000,00 zł
4 Docieplenie stropów piwnic 55,7 m2 4 340,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -91 841,57 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 521 306,67 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 80 571,41 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 76 038,00 zł
Wydatki w 2017 roku 145 189,72 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 11 419,69 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 3 m-ce, 0,60 zł x 9 m-cy* 42 580,20 zł 11 330,00 zł
      Ilość  
1 Docieplenie stropów piwnic 94 m2 7 330,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 42 669,89 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,26 zł x 9 m-cy* 49 524,03 zł 49 524,03 zł
         
* stawki symulowane      

Plan remontów nieruchomości na rok 2019

         
os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -179 524,47 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 39 310,98 zł
Wydatki w 2018 roku 16 382,19 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -156 595,68 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,68 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 46 813,10 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r -113 782,58 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
       
         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -40 924,49
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 31 808,88
Wydatki w 2018 roku 10 617,86
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -19 733,47
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 31 808,88 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 8 075,41 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -3 023,31
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 11 645,88 zł
Wydatki w 2018 roku 13 675,80 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -5 053,23 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 11 645,88 zł 4 800,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 3 szt. 3 300,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 1 792,65 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 31 059,97 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 27 565,20 zł
Wydatki w 2018 roku 4 210,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 54 415,17 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 27 565,20 zł 33 450,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 7 szt. 7 700,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 9 250,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 14 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
   
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 48 530,37 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,12 zł 51 455,04 zł 51 455,04 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 38 609,56 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 28 621,32 zł
Wydatki w 2018 roku 49 937,16 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 17 293,72 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 1 mc, 0,72 zł x 11 mcy 15 412,74 zł 1 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 31 206,46 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,34 zł x 11 mcy 24 245,87 zł 24 245,87 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -29 020,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 26 876,08 zł
Wydatki w 2018 roku 17 666,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -19 810,54 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 35 222,20 zł 84 500,00 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 7 kl. 82 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -69 088,34 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 52 757,28 zł 52 757,28 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 6 271,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2018 roku 1 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 20 993,51 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 14 400,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 4 szt. 4 400,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 8 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 22 315,43 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,33 zł 32 943,00 zł 32 943,00 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -41 765,06 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 17 206,74 zł
Wydatki w 2018 roku 9 900,40 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -34 458,72 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,67 zł 17 556,12 zł 3 400,00 zł
      Ilość  
1 Remont stopnic terenowych do budynku kl. I 1 400,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -20 302,60 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,13 zł 29 609,64 zł 29 609,64 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 45 155,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 27 387,64 zł
Wydatki w 2018 roku 57 579,47 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 14 963,48 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 13 817,16 zł 1 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
         
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 27 280,64 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,29 zł 24 600,84 zł 24 600,84 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -8 186,10 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2018 roku 5 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 2 535,82 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 10 000,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 8 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 8 257,74 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,02 zł 26 151,96 zł 26 151,96 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 27 192,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 14 411,76 zł
Wydatki w 2018 roku 5 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 36 603,87 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 14 411,76 zł 40 900,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 4 szt. 4 400,00 zł
2 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 18 500,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 8 000,00 zł
4 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu 40 szt. 8 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 10 115,63 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 30 919,80 zł 30 919,80 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 21 888,69 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 12 238,08 zł
Wydatki w 2018 roku 13 072,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 21 054,57 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,62 zł 12 238,08 zł 20 800,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 3 szt. 3 300,00 zł
2 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 16 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
 
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 12 492,65 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -35 178,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 22 962,80 zł
Wydatki w 2018 roku 15 582,78 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -27 798,10 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 23 686,56 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -6 611,54 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,15 zł 45 399,24 zł 45 399,24 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 12 400,35 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 11 843,28 zł
Wydatki w 2018 roku 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 19 743,63 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 11 843,28 zł 3 700,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 2 szt. 2 200,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 27 886,91 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,24 zł 24 476,16 zł 24 476,16 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 53 401,84 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 23 679,36 zł
Wydatki w 2018 roku 52 978,31 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 24 102,89 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 13 812,96 zł 5 550,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 4 050,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 32 365,85 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,14 zł 22 495,44 zł 22 495,44 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -96 331,57 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 47 324,16 zł
Wydatki w 2018 roku 43 879,49 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -92 886,90 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 26 260,80 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -69 126,10 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,32 zł 42 448,08 zł 42 448,08 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 6 519,28 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 42 580,20 zł
Wydatki w 2018 roku 11 362,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 37 737,48 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 31 443,84 zł 58 400,00 zł
      Ilość  
1 Remont opaski z przodu i w szczytach budynku 1 bud. 28 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 10 400,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 16 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 10 781,32 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,17 zł 61 315,44 zł 61 315,44 zł

Wykonanie planu remontowego za rok 2017

os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -184 143,27 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 32 402,08 zł
Wydatki w 2016 roku 27 361,23 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -179 102,42 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,53 zł 33 328,12 zł 33 750,17 zł
      Ilość  
1 Montaż daszków nad loggiami 1 bud. 27 833,00 zł
2 Montaż nasad kominowych 7 szt. 2 647,35 zł
3 Wymiana regulatora w węźle c.o. 1 szt. 853,20 zł
4 Wymiana kontaktu drzwi kabiny w dźwigu 1 szt. 265,43 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 151,19 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r -179 524,47 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 025,44 zł 75 025,44 zł
 
         

         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -62 661,19
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 31 931,63
Wydatki w 2016 roku 22 376,22
Saldo na dzień 31.12.2016r. -53 105,78
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,53 zł 31 651,54 zł 19 470,25 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 134,80 zł
2 Remont czapy kominowej, montaż nasad kominowych 1 bud. 7 649,26 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 1 686,19 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -40 924,49 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,25 zł 74 650,90 zł 74 650,90 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 954,77
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 11 719,92 zł
Wydatki w 2016 roku 14 694,36 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -2 019,67 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,59 zł 11 644,92 zł 12 648,56 zł
      Ilość  
1 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 3 076,92 zł
2 Wykonanie poręczy w klatce schodowej kl. III 1 szt. 1 536,14 zł
3 Remont przykanalika sanitarnego od wejścia do budynku kl. III 1 szt. 8 035,50 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -3 023,31 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 293,08 zł 23 293,08 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 99 830,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 67 624,36 zł
Wydatki w 2016 roku 48 826,77 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 118 627,70 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł x 10 m-cy, 0,60 zł x 2 m-ce 60 193,00 zł 147 760,73 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 103 690,73 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 27 860,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 12 779,00 zł
4 Docieplenie stropu piwnic 47 m2 3 431,00 zł
   
Saldo na dzień 31.12.2017r. 31 059,97 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 710 466,73 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,12 zł x 2 m-ce 8 575,72 zł 8 575,72 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 7 350,58 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 697,88 zł
Wydatki w 2016 roku 25 813,38 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 10 235,08 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł 28 622,88 zł 248,40 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 248,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 38 609,56 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -57 083,82 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 23 609,42 zł
Wydatki w 2016 roku 12 111,75 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -45 586,15 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,51 zł 23 431,91 zł 6 866,18 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikami ruchu 1 bud. 6 866,18 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -29 020,42 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 60 389,40 zł 60 389,40 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 10 957,77 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 094,88 zł
Wydatki w 2016 roku 32 907,82 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 16 144,83 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł x 10 m-cy, 0,60 zł x 2 m-ce 34 282,72 zł 44 155,96 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 13 691,76 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 15 030,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Docieplenie stropu piwnic 111,40m2 8 132,20 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 6 271,59 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 423 173,86 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,33 zł x 2 m-ce 25 553,22 zł 25 553,22 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -29 100,92 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 15 561,87 zł
Wydatki w 2016 roku 6 069,29 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -19 608,34 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,59 zł 15 459,36 zł 37 616,08 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 1 bud. 30 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 4 538,08 zł
3 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 3 078,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -41 765,06 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,13 zł 29 608,80 zł 29 608,80 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 19 939,43 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 29 529,48 zł
Wydatki w 2016 roku 32 936,48 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 16 532,43 zł
         
2017 rok
  Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Saldo na dzień 31.12.2017r.
1,45 zł 28 622,88 zł
45 155,31 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 63 403,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 33 432,74 zł
Wydatki w 2016 roku 116 490,80 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -19 654,31 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 4 253,71 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,71 zł
2 Docieplenie stropu piwnic 47m2 3 431,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -8 186,10 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,02 zł 32 612,24 zł 32 612,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 41 151,00 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 344,96 zł
Wydatki w 2016 roku 5 947,89 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 73 548,07 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł x 11 m-cy, 0,55 zł x 1 m-c 35 744,56 zł 82 100,52 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 53 691,60 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 15 030,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Montaż elementów zabezpieczających przed siadaniem ptaków nad ostatnią kondygnacją loggii 1 bud. 3 000,00 zł
5 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 3 076,92 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 27 192,11 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 422 910,33 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł x 1 m-c 2 576,60 zł 2 576,60 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 6 749,50 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 12 311,76 zł
Wydatki w 2016 roku 9 409,33 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 9 651,93 zł
         
2017 rok
  Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Saldo na dzień 31.12.2017r.
0,62 zł 12 236,76 zł
21 888,69 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 293,08 zł 23 293,08 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -58 769,55 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 19 492,09 zł
Wydatki w 2016 roku 13 809,90 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -53 087,36 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,49 zł 19 288,29 zł 1 379,05 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę we własnym zakresie 1 szt. 1 379,05 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -35 178,12 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,15 zł 45 276,15 zł 45 276,15 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 31 887,86 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 700,38 zł
Wydatki w 2016 roku 7 385,02 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 53 203,22 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł x 10 m-cy, 0,60 zł x 2 m-ce 26 162,63 zł 66 965,50 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 43 690,42 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 12 530,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 5 477,00 zł
4 Wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. 1 szt. 1 837,08 zł
5 Docieplenie stropu piwnic 47m2 3 431,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 12 400,35 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 334 997,53 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,24 zł x 2 m-ce 4 079,46 zł 4 079,46 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 11 028,71 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 689,12 zł
Wydatki w 2016 roku 3 629,63 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 36 088,20 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł 28 614,12 zł 11 300,48 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 248,40 zł
2 Wymiana stopnic zewnętrznych 17 szt. 10 000,00 zł
3 Wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. 1 szt. 97,20 zł
4 Docieplenie stropu piwnic 13 m2 949,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 5,88 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 53 401,84 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 31 424,26 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 47 726,93 zł
Wydatki w 2016 roku 222 833,79 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -143 682,60 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł 47 599,43 zł 248,40 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 248,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -96 331,57 zł
         

         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 140 028,40 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 187,51 zł
Wydatki w 2016 roku 135 644,50 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 80 571,41 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł 76 094,00 zł 150 146,13 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 83 690,81 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę we własnym zakresie 2 szt. 2 200,00 zł
3 Wymiana zaworów STAD w węźle c.o. 2 szt. 1 339,20 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 30 160,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 14 599,00 zł
6 Wymiana stopnic wewnętrznych 73 szt. 18 141,52 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 15,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 6 519,28 zł
       
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 790 772,96 zł

Plan remontów nieruchomości na rok 2017

         
os. Powstańców Śląskich 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 38 797,37 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 327,68 zł
Wydatki w 2016 roku 13 288,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 101 836,54 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 76 323,36 zł 158 020,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 90 000,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 8 szt. 10 400,00 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 36 000,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 600,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 3 300,00 zł
       
  Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 20 139,90 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 752 770,79 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 77 421,28 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 327,68 zł
Wydatki w 2016 roku 176 870,19 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -23 121,23 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 3 m-ce, 0,60 zł x 9 m-cy 42 767,40 zł 8 984,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 5 szt. 4 262,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 900,00 zł
       
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r 10 662,17 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,05 zł 41 451,48 zł 41 451,48 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -297 270,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 27 367,68 zł
Wydatki w 2016 roku 60 611,65 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -330 514,56 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,52 zł 27 371,16 zł 5 765,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 645,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 400,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -308 908,40 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,21 zł 62 073,00 zł 62 073,00 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 542 732,13 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 270 197,22 zł
Wydatki w 2016 roku 620 711,01 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 192 218,34 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,64 zł 114 826,80 zł 320 419,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 12 szt. 8 597,00 zł
3 Drenaż budynku wraz z wymianą przyłączy żeliwnych na PVC 6 kl. 300 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 11 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -13 373,86 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,87 zł 156 092,64 zł 156 092,64 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 199 197,00 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 139 680,64 zł
Wydatki w 2016 roku 101 860,34 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 237 017,30 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,63 zł 113 192,88 zł 109 211,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 4 szt. 3 211,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 30 000,00 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 240 999,18 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,88 zł 157 374,60 zł 157 374,60 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 124 339,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 162 084,43 zł
Wydatki w 2016 roku 128 994,80 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 157 428,74 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 107 785,20 zł 221 877,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 157,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 30 000,00 zł
4 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
5 Wymiana wykładzin podłogowych przejść komunikacyjnych na 3, 6, 9 piętrze 1 bud. 93 000,00 zł
6 Modernizacji rozdzielni elektrycznych 1 bud. 21 000,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 43 336,94 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,91 zł 163 097,40 zł 163 097,40 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 260 948,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 84 356,28 zł
Wydatki w 2016 roku 120 621,22 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 224 683,48 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017 r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,47 zł 84 325,92 zł 211 448,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 5 szt. 4 448,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 30 000,00 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 33 400,00 zł
5 Wymiana WLZ 5 kl. 40 000,00 zł
6 Modernizacja rozdzielni elektrycznych 1 bud. 21 000,00 zł
7 Wymiana zjazdów na wózki 1 bud. 6 600,00 zł
8 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 97 561,40 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,08 zł 193 770,12 zł 193 770,12 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 360 910,97 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 86 373,45 zł
Wydatki w 2016 roku 216 658,70 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 230 625,72 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,48 zł 86 228,16 zł 247 964,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 980,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 7 szt. 5 184,00 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
4 Wymiana wykładzin podłogowych przejść komunikacyjnych na 3, 6, 9 piętrze 1 bud. 93 000,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 33 400,00 zł
6 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 38 400,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 68 889,88 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,11 zł 199 402,56 zł 199 402,56 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 429 974,23 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 270 928,76 zł
Wydatki w 2016 roku 743 604,36 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -42 701,37 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,51 x 3 m-ce; 0,58 zł x 9 m-cy 145 776,15 zł 105 967,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 6 szt. 4 733,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 12 szt. 9 634,00 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
4 Wymiana wyłazów na poddasze 12 szt. 15 600,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -2 892,22 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,93 zł 125 143,22 zł 125 143,22 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -3 769,29 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 32 417,44 zł
Wydatki w 2016 roku 11 258,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 17 389,64 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 28 423,92 zł 43 591,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 980,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 4 szt. 3 211,00 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 8 szt. 10 400,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 600,00 zł
5 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 6 400,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 2 222,56 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,07 zł 55 606,20 zł 55 606,20 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 82 845,45 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 327,68 zł
Wydatki w 2016 roku 136 578,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 22 594,62 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017 r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 28 423,92 zł 16 171,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 771,00 zł
2 Wymiana wyłazów na poddasze 8 szt. 10 400,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 34 847,54 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,12 zł 58 204,61 zł 58 204,61 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -9 796,48 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 95 409,60 zł
Wydatki w 2016 roku 24 522,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 61 090,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 95 404,20 zł 147 751,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 70 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 980,00 zł
3 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 771,00 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 40 000,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 22 000,00 zł
6 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 8 000,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 8 743,61 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 928 509,77 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -3 413,52 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 95 409,60 zł
Wydatki w 2016 roku 77 522,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 14 473,37 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 95 404,20 zł 27 982,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 2 160,00 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 10 szt. 13 000,00 zł
4 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 8 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 81 895,57 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -73 058,05 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 19 342,08 zł
Wydatki w 2016 roku 9 087,05 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -62 803,02 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,49 zł 19 344,00 zł 8 122,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,00 zł
2 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 4 800,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -51 581,02 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,14 zł 45 004,44 zł 45 004,44 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -47 653,98 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 22 106,17 zł
Wydatki w 2016 roku 11 091,35 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -36 639,16 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,56 zł 22 107,48 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -17 031,68 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,94 zł 37 108,92 zł 37 108,92 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 2 584,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 24 676,74 zł
Wydatki w 2016 roku 9 674,31 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 17 586,74 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 21 712,68 zł 75 220,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
2 Wymiana stopnic schodów zewnętrznych 1 bud. 72 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -35 920,58 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,05 zł 41 451,48 zł 41 451,48 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 11 852,56 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 24 313,07 zł
Wydatki w 2016 roku 9 035,91 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 27 129,72 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 21 317,88 zł 77 200,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 980,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
3 Wymiana stopnic schodów zewnętrznych 1 bud. 72 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -28 752,40 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,04 zł 41 056,68 zł 41 056,68 zł