Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada

- W siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach prowadzona jest obsługa bezpośrednia w biurze obsługi klienta na parterze  w godz. 800-1400, w zakresie: spraw czynszowych, członkowsko-mieszkaniowych i przyjmowania korespondencji.
-
Pozostałe sprawy realizowane są telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
-
Kasa w Siedzibie Spółdzielni jest czynna w godz. 800-1400.
-
Kasa na administracjach jest czynna:  os. 700-lecia Żor - poniedziałek- wtorek od 800-1300, na os. Pawlikowskiego - czwartek od 730-1600.

 

Kontakt z Siedzibą Spółdzielni:
Sekretariat:                                             32/47 88 160              sekretariat@smzory.pl
Dział czynszów:                                      32/47 88 164              czynsze@smzory.pl
Dział członkowsko-mieszkaniowy           32/47 88 166              mieszkaniowy@smzory.pl
Dział windykacji                                      32/47 88 169               windykacja@smzory.pl
Dział GZM – inspektorzy    nadzoru      32/47 88 172

Dział GZM – lokale użytkowe                  32/47 88 182

 

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Aktualności

Logowanie dla nr członka 1234 o imieniu Tadeusz.
Użytkownik: 1234
Hasło: nr1234Tadeusz

Logo EU programy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że 16 października 2015r. na konto Spółdzielni wpłynęła kwota dotacji unijnej w wysokości 334.617,55zł za likwidację elementów azbestowych z budynków: na os. 700-lecia Żor 5, 5ab, 5c, 13, 14, 20, 21 oraz na os. Księcia Władysława 5 i 7.

Wniosek o dotację został złożony w 2010 r., zdanie zostało zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Dotacja miała stanowić i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w kwietniu 2015r.

Otrzymane środki zasilają fundusze remontowe poszczególnych wskazanych budynków. Wysokość środków przypadających na każdy budynek prezentuje załącznik.

Dotacja z Unii na likwidację azbestu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że w dniu 3 lipca 2020r. otrzymał informację o nowej taryfie na energię cieplną, zatwierdzonej dla producenta i dostawcy ciepła: PGNiG Termika przez Urząd Regulacji Energetyki. Wzrost poszczególnych stawek ciepła przedstawia pierwszy załącznik.

Wg otrzymanych informacji przyczyną podwyżek jest wzrost stawek opłat za emisję CO2, którą wytwarzający ciepło musi ponosić z tytułu korzystania z węgla jako źródła ciepła.

Po otrzymaniu powyższej informacji, biorąc pod uwagę udział opłat stałych i opłat zmiennych w kosztach zakupu ciepła do ogrzewania budynków, Zarząd oszacował, że średni wzrost opłat za centralne ogrzewanie budynków w sezonie przyszłym 2020-2021 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wyniesie ok. 9%, co zostanie uwzględnione w kalkulowaniu nowych zaliczek na centralne ogrzewanie po rozliczeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Informujemy też, że wg podsumowania kosztów opłat za korzystanie z centralnego ogrzewania w całych zasobach, w okresie 1 września 2019r. – 31 sierpnia 2020r. koszty ogrzewania są wyższe od sezonu wcześniejszego (2018-2019) o ok. 2,4%.

Bieżący 12-miesięczny okres rozliczeniowy centralnego ogrzewania kończy się 31 sierpnia 2020r. Po tej dacie firma Apator odczyta wszystkie podzielniki, odbierze od Spółdzielni informacje o poniesionych kosztach ogrzewania w tym okresie, informacje o zmianach we własnościach poszczególnych lokali i będzie przygotowywała indywidualne rozliczenia dla każdego lokalu, które przewidujemy dostarczyć do lokali pod koniec miesiąca października. Wraz z rozliczeniem dostarczona zostanie informacja o kosztach ogrzewania poszczególnych budynków, o podstawie wyliczeń części stałej i zmiennej w rozliczeniach oraz informacja o wysokości nowej zaliczki c.o.

Zgodnie z §7 punkt 4b i 4a Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, informujemy też, że Zarząd dokonał analizy udziału ciepła z nieopomiarowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania w kosztach ciepła każdego budynku oraz dokonał obliczeń części stałej i zmiennej w rozliczeniach kosztów centralnego ogrzewania, które będą obowiązywały w okresie rozliczeniowym 2020-2021. Decyzję w tym zakresie podjął uchwałą Zarządu nr 32/2020 w dniu 07.07.2020r. W załączeniu wyciąg z załącznika do ww. uchwały Zarządu tj. tabela podziału części stałej do zmiennej dla poszczególnych budynków.

  1. Informacja o wzroście stawek za ciepło
  2. Uchwała Nr 32/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wraz z załącznikami o podziale kosztów stałych i zmiennych