Wynik przetargu z dnia 02.12.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 02.12.2021r. do realizacji zadań wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Malowanie klatek schodowych (przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 10 w Żorach – Firma Handlowo-Usługowa „DAW-BUD” Dawid Zielazo z Pszczyny.

Zadanie II. Malowanie klatek schodowych (przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 2 w Żorach – TERMO-ZEDBUD Sp. z o.o. z Pszczyny.

Zadanie III. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 18 w Żorach – KRO-BUD Łukasz Kroczek z Piasek.

Zadanie IV. Płytkowanie ścian na parterach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 1 w Żorach – Firma Budowlana GREENBUD Daniel Rzepka z Mikołowa.

Zadanie V. Płytkowanie ścian na parterach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 5 w Żorach – Firma Budowlana GREENBUD Daniel Rzepka z Mikołowa.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

2.

Os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

3.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

5.

Os. Sikorskiego Okrężna 3 (II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

6.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

197,41 m²

7.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

279,00 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

 

Wynik przetargu z dnia 25.11.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg nieograniczony z dn. 25.11.2021r. na:

Wariant I.  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego windy zewnętrznej dla pawilonu usługowego na
os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z projektem przebudowy galerii zewnętrznej i rozbiórki schodów zewnętrznych.

Wariant II. Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa windy zewnętrznej dla pawilonu usługowego na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z przebudową galerii zewnętrznej i rozbiórką schodów zewnętrznych,

został unieważniony.

Dziękujemy za udział w przetargu.