Przetarg na odnowienie ścian docieplonych polegających na czyszczeniu elewacji w dniu 10.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odnowienie ścian docieplonych polegający na czyszczeniu elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego na ścianach budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 11 (ok. 320 m2),
os. Korfantego 14 (ok. 260 m2),  os. Sikorskiego 4 (ok. 2.300 m2) w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 10.03.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji. Nie otwierać przed dn. 10.03.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 10.03.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres gzm.remonty@smzory.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 10.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 10.02.2022r. do realizacji zadań:

Zadanie I. Remont przykanalika deszczowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. 700 lecia Żor 4 kl. I, II w Żorach.

Zadanie II. Remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 15 kl. H w Żorach.

Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 15 kl. H w Żorach.

wybrano firmę – P.B.W. i D. „ALWA-REX” z Rybnika

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na wykonanie izolacji ścian, wykonanie opaski oraz cieków betonowych w dniu 24.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. I, 5b kl. II, oraz do pawilonu usługowego na os. 700 lecia Żor PU-17 (garaż) w Żorach.

Zadanie II. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 13 kl. I,J,G,H oraz do pawilonu usługowego na os. Korfantego 20 w Żorach.

Zadanie III. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic wraz z drenażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 18 kl. A,B,G,H w Żorach.

Zadanie IV. Wykonanie opaski pod loggiami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 3ab, 4abc, 12, 13, 14 w Żorach.

Zadanie V. Wykonanie opaski pod loggiami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 8, 13 w Żorach.

Zadanie VI. Likwidacja cieków betonowych za budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wraz z niwelacją terenu na os. 700 lecia Żor 3, 4, 5 oraz wymiana cieku wzdłuż promenady na os. 700 lecia Żor w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny zakres robót.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 24.02.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – izolacja, opaski, cieki. Nie otwierać przed dn. 24.02.2022r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.500,00 zł, Zadanie II – 3.700,00 zł, Zadanie III – 3.100,00 zł, Zadanie IV – 3.200,00 zł, Zadanie V – 1.800,00 zł, Zadanie VI – 600,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 24.02.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 03.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 03.02.2022r. na czyszczenie mechaniczno – chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 1, 4abc, 20, os. Ks. Władysława 4, 14, 15, 18, os. Korfantego 3, 18, os. Pawlikowskiego 10, 11, 13, os. Sikorskiego 2, 3, 6, 7A, 7, 13
w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę BIOLAQUASYSTEM Sp. z o.o. z Katowic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

wynik przetargu z dnia 27.01.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 27.01.2022r. na:
1. Wymianę stopnic zewnętrznych wraz z wymianą filarów podtrzymujących daszki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 6 w Żorach.
2. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 14 kl. D, G, J, os. Korfantego 3, os. Pawlikowskiego 12 kl. C, 13 kl. C, os. Sikorskiego 16 kl. D, F, G, H, 18 kl. A, C w Żorach.

wybrano firmę SOBIK GRZEGORZ z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na wymianę włazów, nasad kominowych, remont dachu, dostawę i montaż drabin w dniu 17.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę 1 szt. wyłazu na dach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 21 kl. II w Żorach.

Zadanie II. Wymianę włazów na poddasza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 5 (4 szt.), 11 (10 szt.), 17 (7 szt.), os. Pawlikowskiego 6 (4 szt.) w Żorach.

Zadanie III. Wymianę nasad kominowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 10, 12  w Żorach.

Zadanie IV. Remont dachu wraz z montażem drabiny na dach w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-2 seg. A,B w Żorach.

Zadanie V. Dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami na dach w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-3, os. Korfantego 20 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r.

Składanie ofert do 17.02.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana wyłazów, nasad, remont dachu, montaż drabin. Nie otwierać przed dn. 17.02.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 200,00 zł, Zadanie II – 2.000,00 zł, Zadanie III – 4.500,00 zł, Zadanie IV – 2.000,00 zł, Zadanie V – 800,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 17.02.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 20.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : Biuro Plus Jerzy Rożen z Katowic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 21.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy środków czystości dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : FH „MARPOL” z Siemianowic Śląskich.                           

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu zapytania o cenę z dnia 27.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku wygranego przetargu w formie zapytania o cenę na wykonanie projektu instalacji c.o. pawilonu usługowego na os. Sikorskiego PU-15 w Żorach do realizacji zadania wybrano Spółdzielnię Pracy INWESTRPROJEKT KATOWICE z Świętochłowic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 20.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 20.01.2022 r. do realizacji zadań:

I.  Wymiana rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 5 kl. CDEF w Żorach.
II.  Wymiana rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Pawlikowskiego 8 kl. EF, 11 kl. ABCD, 14 kl. ABCD, 15 kl. ABCD, 21 kl. AB w Żorach.
III.  Wymiana rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 5 kl. IJ, 31 kl. CD, 36 kl. CD w Żorach.
IV.  Wymiana rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 7A kl. EF, 8 kl. KL, 9 kl. KL, 11A kl. EF, 11 kl. KL w Żorach.
V.  Remont oświetlenia (wymiana instalacji w piwnicach) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 17, 19 kl. BCD w Żorach,

wybrano firmę Andrzej Bryk z Jastrzębia-Zdroju

Dziękujemy za udział w przetargu.