Osiedlowy świat miniatur

OSIEDLOWY ŚWIAT MINIATUR na os. Pawlikowskiego w Żorach

Od kilkunastu miesięcy jedno z osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach dość systematycznie odwiedzają reporterzy z krajowych i lokalnych telewizji i czasopism. Ich zainteresowanie przyciągnęła lokalna inicjatywa grupy seniorów, którzy przed budynkiem os. Pawlikowskiego 7 stworzyli park topiarów. Topiary to figurki wykonane z szablonu z siatki drucianej, wypełnione roślinnością, najczęściej bukszpanem lub trzmieliną.

Miejsce ulokowania topiarów zyskało nazwę OSIEDLOWY ŚWIAT MIANIATUR i chociaż nie jest ona powszechna, to dzieło naszych emerytowanych mieszkańców jest naprawdę imponujące, tym bardziej że wymaga naprawdę zaangażowanej pracy.

Inicjatorem pomysłu jest Pan Czesław Tomala, który przez wiele lat zajmował się tworzeniem i pielęgnacją topiarów na działce swojego syna i w pewnym momencie przyszedł czas na zmianę lokalizacji jego dzieł. Ponieważ w pielęgnacji topiarów pomagają mu jego sąsiedzi i przyjaciele Pan Jan Kopacz, Pan Marian Harasiuk, Pan Jan Staniszewski i Pan Jerzy Błuszko, Panowie wspólnie zwrócili się do Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach o możliwość przeniesienia topiarów w okolice budynku, w którym mieszkają. Po wyrażonej zgodzie, przed budynkiem zaczęły pojawiać się ciekawe zielone figurki zwierząt. Najpierw kilka, potem kilkanaście. Dziś jest to 49 figurek: dzbanki, jelenie, żyrafy, paw, kolumny, smoki, orzeł i cały zestaw figur szachowych. Mieszkańcy zadbali o podłoże pod topiarami, zagospodarowali ogródki, w tym ładny ogródek w kształcie konturów Polski, nad którym góruje topiarowy orzeł, troszczą się też o okoliczny trawnik. Spółdzielnia stara się we współpracy z inicjatorami pomysłu, wspierać swoich mieszkańców, dostarczając niezbędne materiały na podłoże, ławki, czy organizując magazyn wody deszczowej do pielęgnacji topiarów i ogródków. Doceniamy społeczny i wizerunkowy charakter działalności naszych mieszkańców i cieszymy się, że cała inicjatywa ma miejsce na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

Inicjatywa wzbudza słusznie zainteresowanie i zaciekawienie, co cieszy naszych emerytowanych mieszkańców. Przyjeżdżają ludzie z Żor i różnych okolic, aby porobić sobie zdjęcia i selfie, przychodzą rodziny z dziećmi. Nie brakuje też zainteresowania w mediach. Zdjęcia w załączeniu.

Zapraszamy mieszkańców naszych zasobów na krótki spacer, bo warto zobaczyć dotychczasową pracę naszych społecznych ogrodników, która zapewne będzie kontynuowana. Być może znajdzie nawet ktoś, kto dołączy z pomocą do naszych emerytów, co na pewno byłoby przez nich mile widziane i byłoby dla nich wielką zachętą.

Jedną z ostatnich inicjatyw tej samej grupy Panów jest budowa, w sąsiedztwie ich budynku, boiska do gry w bule (z franc. petanka). W Polsce może jeszcze niezbyt rozpowszechniona gra, popularna we Francji i w krajach basenu śródziemnomorskiego, jest doskonałym sposobem na spędzenie wspólnego czasu na świeżym powietrzu. Spółdzielnia udostępniła teren pod boisko i część materiału, natomiast Panowie wykonali cała pracę. Gra ta od kilku lat zyskuje swoją popularność w Żorach i ma w naszym mieście nawet Amatorską Ligę, kilka boisk i wielu pasjonatów. Na nowym boisku przy os. Pawlikowskiego 7 planuje się w każdy czwartek o godzinie 17:30, o ile dopisze zdrowie i pogoda, organizować społeczne szkolenia gry w bule, aby z bulodromu mogły korzystać wszystkie zainteresowane osoby.

 

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych – dn. 09.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 9D w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r.

Składanie ofert do 09.06.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 09.06.2022r.”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.


1. Wymagania ofertowe
2. ZAŁ. NR 1 Formularz ofertowy
3. ZAŁ. NR 2 Oświadczenie oferenta
4. ZAŁ. NR 3 Wykaz inwestycji
5. ZAŁ. NR 4  Aktualny stan zatrudnienia
6. ZAŁ. NR 5 Przedmiar robót

Unieważniony przetarg z dnia 19.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg w formie zapytania o cenę na wymianę ciepłomierzy w pawilonach usługowych na os. Pawlikowskiego PU-12 (6 szt.), PU-13 (8 szt.) został unieważniony.

Wynik przetargu z dnia 12.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku wygranego przetargu w formie zapytania o cenę na wymianę instalacji p.poż. na os. Pawlikowskiego PU-12 seg. C w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę Zakład Instalacyjno-Budowlany INSTAL-MIEDŹ s.c. z Jastrzębia-Zdroju.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 05.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego
z dn. 05.05.2022r  na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli – Przebudowa i rozbudowa dróg pożarowych, chodników, placów gospodarczych, parkingów wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 9, 10 w Żorach – ETAP I – wybrano firmę P.B.W. i D. „ALWA-REX” z Rybnika.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os.700 -lecia PU-15

160,00 m²

2.

ul. Żeromskiego 35

112,39 m²

3.

ul. Osińska 46

172,50 m²

4.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

5.

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

6.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

7.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

8.

ul. Okrężna 3 (II piętro bud. Administracji
-pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

9.

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

36,20 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na wykonanie projektów budowy dróg pożarowych w dn. 23.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektów budowlanych dotyczących budowy dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach zgodnie z wydanymi Decyzjami Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie koncepcji Rewitalizacji osiedli i  wytycznymi Zamawiającego.

Zadanie I. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 3, 3ab w Żorach

Zadanie II. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 4, 4abc w Żorach

Zadanie III. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. Pawlikowskiego 7 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2022r

Składanie ofert: do 23.06.2022r do godz. 1000 w zaklejonej, opieczętowanej firmową pieczęcią i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – wykonanie projektów. Nie otwierać przed dn. 23.06.2022r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A,
44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022r o godz. 120 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 11B

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod
nr tel. 32 47-88-175.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl. Koncepcja rewitalizacji osiedli jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce Rewitalizacja Osiedli.

Spółdzielnia zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług, który dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na lokale użytkowe – 20.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach.

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA (NETTO)

WADIUM

1

os.700 -lecia PU-15

160,00 m²

16,00 zł/m²

2.600,00 zł

2

ul. Żeromskiego 35

112,39 m²

15,00 zł/m²

1.700,00 zł

3

ul. Osińska 46B

172,50 m²

13,50 zł/m²

2.400,00 zł

4

os. Korfantego 20
(PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

5

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

6

ul. Okrężna 3

258,28 m²

21,50 zł/m²

5.600,00 zł

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:
– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory
nr 51105010701000000400658373
w terminie do 19.05.2022r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 20.05.2022 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wynik przetargu z dnia 14.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 14.04.2022r. na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami  towarzyszącymi na os. Ks. Władysława 7C w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę ZME BAJPAX Sp. z o.o. z Nieznanic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na lokal mieszkalny w dn. 23.05.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Nr 1/2022

 

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, os. Korfantego 20A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Żory, os. Korfantego 2A/41, lokal M – 4 o pow. 55,70 m2 (9 piętro), wartość wywoławcza 175.000,00 zł, wysokość wadium 20.000,00 zł, postąpienie: 2.500,00 zł.
 2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniu 09.05.2022r. w godzinach: 900–1430,
  w dniu 12.05.2022r. w godzinach 900–1530 oraz w dniu 16.05.2022r. w godzinach
  900–1430, po umówieniu oględzin. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Korfantego tel. 32 43 45 149.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, m.in. na stronie internetowej smzory.pl/regulaminy/ oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu (dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach),
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2022r. o godzinie 1000 w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w sali nr 11B (1 piętro – przy sekretariacie).
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530, w piątki w godzinach od 730 do 1330, pokój nr 1, os. Korfantego 20A.