Wynik przetargu z dnia 09.06.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 09.06.2022r. na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi na os. Ks. Władysława 9D w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę ZME BAJPAX Sp. z o.o. z Nieznanic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Akcja Lato 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
zaprasza
na zajęcia dla dzieci (w wieku 7-12 lat) ramach działalności oświatowo-kulturalnej Spółdzielni:

AKCJA LATO 2022

Szczegóły:

1 turnus: 18.07.2022r. – 22.07.2022r. i 25.07.2022r. – 29.07.2022r. w godz. 9 00 – 15 00      

2 turnus: 01.08.2022r. – 05.08.2022r. i 08.08.2022r. – 12.08.2022r. w godz. 9 00 – 15 00

– II turnus – 9 wolnych miejsc (stan na dzień 26.07.2022r.)

Zajęcia i zbiórki dzieci tym razem tylko w Świetlicy „SMOK” na os. Korfantego PU-10

Wiele atrakcji na każdym turnusie: wyjście do kina „Na Starówce”, wyjście na kryty basen, wyjście do Bractwa Kurkowego,  wyjazd na kąpielisko „Śmieszek”, wyjazd na ośrodek „Gwaruś”, wyjazd do Nadleśnictwa Rybnik, gry i zabawy niezależnie od pogody.

Opłaty:

  • 145,00zł + VAT za turnus – dla dzieci użytkowników lokali mieszkalnych w SM w Żorach (ulga 30,00zł brutto dla dzieci członków SM w Żorach)
  • 190,00zł + VAT za turnus – dla dzieci osób nie będących użytkownikami lokali mieszkalnych w SM w Żorach.

Ze względu na limitowaną ilość dzieci (30 os./turnus), pierwszeństwo przysługiwać będzie dzieciom członków SM w Żorach.

Zgłoszenia, tylko na pełen turnus, kierować najpóźniej do 4 lipca 2022r.:

– pod nr telefonu kom.: 603 742 313 w godz. 1000 – 1800.

– osobiście w świetlicy „Smok” w czwartki i piątki w godz. 1400 – 1800.

Organizatorzy są w stanie zapewnić opiekę podczas zajęć tylko dzieciom zdrowym.

 

Zasady organizacji ponoszenia opłat “Akcji Lato w mieście 2022”.

Ważna informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje członków Spółdzielni, że podjął już działania formalne, przygotowujące organizację Walnego Zgromadzenia, które planowane jest na wrzesień 2022r., o ile zostaną wdrożone przepisy, o których piszemy poniżej. Szczegółowe daty i miejsca spotkań zostaną określone w Zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, zgodnie z zapisami § 79 Statutu Spółdzielni.

Informujemy też, że dotychczasowy brak organizacji Walnego Zgromadzenia  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, wynika z obowiązujących przepisów art. 90 i 90a ustawy „COVID” z 31 marca 2020r., które przedłużyły termin zwołania walnych zgromadzeń oraz kadencje rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych, do czasu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, który w Polsce nie został jeszcze odwołany. Obecne podjęcie organizacji Walnego Zgromadzenia wynika z procedowanych w Sejmie i Senacie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw, uchylających wspomniane art. 90 i 90a, które mogą zostać uchwalone w miesiącu czerwcu lub lipcu 2022r.