Przetarg na remont przykanalików i izolacja ścian w dniu 09.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 3 w Żorach.

Zadanie II. Remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 15 kl. E,F w Żorach.

Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Pawlikowskiego 14 kl. K w Żorach.

Zadanie IV. Remont poziomów kanalizacji deszczowej  w pawilonie usługowym na os. Korfantego 20 (część niska – pomieszczenie piwniczne) w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 09.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – izolacja, przykanaliki, poziomy Nie otwierać przed dn. 09.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.000,00 zł, Zadanie II – 600,00 zł, Zadanie III – 1.000,00 zł, Zadanie IV – 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 09.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 19.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 19.01.2023r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

Zadanie I. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6 (4 szt.), 10 (4 szt.), os. Sikorskiego 9 (2 szt.) – firma SLAVKO okna i drzwi Katarzyna Szudy z Świętochłowic.

Zadanie II. Wymiana stolarki okiennej w pawilonach usługowychos. Korfantego 20 (3 szt.) (część niska – okienka piwniczne), os. Sikorskiego EKR bud. 5 (13 szt.), os. Sikorskiego PU-15 (2 szt.) (Rehamedica) – firma F.H.U. PARTNER OKNO z Żor.

Zadanie III. Wymiana drzwi wejściowych do budynków  mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 1, 2, os. Ks. Władysława 5 kl. A,B,C,E, 7 kl. A,B,D,F, 8 kl. A,B,C,D,E,F, 10 kl. B,C,D,E,F, os. Pawlikowskiego 22 – firma ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o. z Gdańska.

Zadanie IV. Wymiana stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. A (apteka) – firma ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o. z Gdańska.

Zadanie V. Wymiana stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na os. Korfantego 20 (część niska ADM, Rehlis), os. Korfantego 20A (część wysoka) -– firma ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o. z Gdańska.

Zadanie VI. Wymiana stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na os. Pawlikowskiego PU-12 (Stokrotka, sklep internetowy, warsztat), os. Pawlikowskiego PU-13 (szwalnia, Netserwis) – firma ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o. z Gdańska.

Zadanie VII. Wymiana stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 (Rehlis, Rehamedica) – firma ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o. z Gdańska.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 12.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 12.01.2023r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

Zadanie I. Płytkowanie ścian na parterach w korytarzach oraz remont posadzek na parterach w bocznych korytarzach oraz przed windami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 2 w Żorach – firma GREENBUD Daniel Rzepka z Mikołowa

Zadanie II. Remont posadzek wraz z pracami malarskimi w wejściach do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. 700 lecia Żor 21 w Żorach– firma KRO-BUD Łukasz Kroczek z Piasek.                              

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 13.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie zapytania o cenę na ,,Zakup i dostawę materiałów dla konserwatorów w 2023 roku” do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

-materiały elektryczne –,,KAREL 2″ Sp. z o.o. z Żor, „TOMCO“ z Żor

-materiały instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej- „TOMCO“ z Żor

-materiały ogólnobudowlane – „BAKO“ Sp. z o.o. z Żor, „TOMCO“ z Żor

-materiały instalacji c.o. – GICAL Zenon Grabiec Handel i Modernizacja Systemów Ciepłowniczych z Żor, „TOMCO“ z Żor

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 12.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 12.01.2023r. na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi na os. Sikorskiego 7A kl. B w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę Lifts4U z Wręczyca Wielka.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 05.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dn. 05.01.20223r. na:

Wykonanie robót awaryjnych w 2023 roku na zasobach Spółdzielni wybrano następujące firmy:

Wyszczególnienie robót awaryjnych

Nazwa oferenta

blacharskie, dekarskie Sobik Grzegorz z Żor
wymiana stopnic zewnętrznych Sobik Grzegorz z Żor
ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych  

Sobik Grzegorz z Żor

P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej,
deszczowej
remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych Sobik Grzegorz z Żor
P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

Dziękujemy za udział w przetargu.

                           

Przetarg na wymianę wewnętrznej linii zasilającej w dn. 02.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 7 kl. A,B w Żorach.

Zadanie II. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 13 kl. D,E,G,H w Żorach.

Zadanie III. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  na os. Pawlikowskiego 7 kl. A,B,C,D w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 12 kl. A,B w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 02.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana WLZ do mieszkań. Nie otwierać przed dn. 02.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski  51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.600,00 zł, Zadanie II – 1.800,00 zł, Zadanie III – 1.800,00 zł, Zadanie IV – 900,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 02.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę siatek zabezpieczających oraz poręczy w dniu 26.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę siatek zabezpieczających w klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na  os. Powstańców Śląskich 2 (8 szt.), os. Ks. Władysława 12 (8 szt.),
os. Korfantego 17 (8 szt.), os.
Pawlikowskiego 6 (4 szt.), 10 (4 szt.), 13 (8 szt.), 22 (4 szt.) w Żorach.

Zadanie II. Wymianę poręczy (pochwytów balustradowych w klatkach schodowych) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 9 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 26.01.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana siatek, pochwytów. Nie otwierać przed dn. 26.01.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.000,00 zł, Zadanie II – 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 26.01.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

NOWE OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH

Informujemy, że został przygotowany nowy program działalności Świetlicy SMOK na os. Korfantego na okres ferii zimowych, dostępny poniżej. W kolejnych tygodniach program będzie rozwinięty także dla klubu Iskierka na os. 700-lecia Żor. Aby przybliżyć program i poszczególne wydarzenia w naszych placówkach kulturalno-oświatowych poprzez social media, uruchomiono także profil funpage, dotyczący tej działalności: (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089454941882).

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z naszych zasobów (szczególnie tych z os. Korfantego), a także seniorów, do zapoznania się z przygotowanym programem i zachęcamy do czynnego uczestnictwa w zajęciach, które planujemy kontynuować także po feriach.

Przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w dn. 19.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6 (4 szt.), 10 (4 szt.), os. Sikorskiego 9 (2szt.).

Zadanie II. Wymianę stolarki okiennej w pawilonach usługowych os. Korfantego 20 (3 szt.) (część niska – okienka piwniczne), os. Sikorskiego EKR bud. 5  (13 szt.), os. Sikorskiego PU-15 (2 szt.) (Rehamedica).

Zadanie III. Wymianę drzwi wejściowych do budynków  mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 1, 2, os. Ks. Władysława 5 kl. A,B,C,E, 7 kl. A,B,D,F, 8 kl. A,B,C,D,E,F, 10 kl. B,C,D,E,F, os. Pawlikowskiego 22.

Zadanie IV. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. A (apteka).

Zadanie V. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na Korfantego 20 (część niska ADM, Rehlis), os. Korfantego 20A (część wysoka).

Zadanie VI. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na Pawlikowskiego PU-12 (Stokrotka, sklep internetowy, warsztat), os. Pawlikowskiego PU-13 (szwalnia, Netserwis).

Zadanie VII. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na Sikorskiego PU-15 (Rehlis, Rehamedica).

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 19.01.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stolarki. Nie otwierać przed dn. 19.01.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 900,00 zł, Zadanie II – 1.800,00 zł, Zadanie III – 7.000,00 zł, Zadanie IV – 300,00 zł, Zadanie V – 600,00 zł, Zadanie VI – 1.600,00 zł, Zadanie VII – 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 19.01.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.