Po feriach też pracujemy z dziećmi

Ferie już za nami. Wróciły obowiązki szkolne naszych dzieci. Chcielibyśmy jednak zainteresować wszystkich rodziców ofertą programową przygotowaną dla dzieci w Świetlicy SMOK na os. Korfantego (w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia w godz. 14:00-18:00) i Klubu Iskierka na os. 700-lecia Żor (we wtorki i czwartki każdego tygodnia w godz. 12:00-16:00). Każdego dnia przygotowywane są zajęcia tematyczne, z którymi można się zapoznać (tutaj) lub na funpagu https://www.facebook.com/100089454941882 . W ramach programu oświatowo-kulturalnego obu placówek Spółdzielni, chcielibyśmy kształtować pozytywne wartości i wzorce zachowań dzieci oraz pobudzać zdolności poznawcze dzieci. Zajęcia są dobrze przygotowane, prowadzone w kreatywny sposób. Dzieci korzystają z materiałów przygotowanych przez osobę prowadzącą zajęcia. Zapewniamy w tym czasie opiekę nad dziećmi, choć można przyjść z dzieckiem (dziećmi) i spędzić ten atrakcyjny czas razem. Kontakt z kierownikiem placówek i jednocześnie prowadząca zajęcia (p.Zuzanna): kom. 603742313. Gorąco zachęcamy.

Przetarg na remont i wymianę nasad kominowych w dn. 23.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Odtworzenie powłoki izolacyjnej kominów, założenie obróbek na czapach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5, 6, 8 w Żorach.

Zadanie II.  Remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 13 kl. E,F, 19  w Żorach.

Zadanie III. Wymianę nasad kominowych wraz z izolacją powłokową kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 9 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 23.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – nasady, remont kominów. Nie otwierać przed dn. 23.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.000,00 zł, Zadanie II – 3.800,00 zł, Zadanie III – 3.600,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 23.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 27.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy środków czystości dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : Firmie MARPOL SZLENCKA Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.         

  Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 26.01.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 26.01.2023r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

Zadanie I. Wymiana siatek zabezpieczających w klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Powstańców Śląskich 2, os. Ks. Władysława 12, os. Korfantego 17, os. Pawlikowskiego 6, 10, 13, 22 w Żorach – firmę AJ DECOR F.H.U. z Woli.

Zadanie II. Wymiana poręczy (pochwytów balustradowych w klatkach schodowych) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 9 w Żorach – firmę AP-PLAST z Tych.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na wymianę włazów, stopnic i remont schodów w dniu 16.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę 44 szt.  włazów na poddasza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 4abc, 5ab, 20, os. Ks. Władysława 9, os. Korfantego 6, 9, 18 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 2, 3, 4, 5 w Żorach.

Zadanie III. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 1 w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 15 kl. A, I, J w Żorach.

Zadanie V. Wymianę zjazdów na wózki w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 15, 17, 18, os. Korfantego 16, os. Pawlikowskiego 11 w Żorach.

Zadanie VI. Dostawę i montaż 2 szt. drabin stalowych wraz z obręczami na dach w pawilonach usługowych na ul. Boryńskiej 36ABC, ul. Boryńskiej 19C w Żorach.

Zadanie VII. Remont schodów zewnętrznych w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-1 Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 16.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – włazy, stopnice, zjazdy, drabiny Nie otwierać przed dn. 16.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.500,00 zł, Zadanie II – 8.700,00 zł, Zadanie III – 2.600,00 zł, Zadanie IV – 2.500,00 zł, Zadanie V – 5.000,00 zł, Zadanie VI – 600,00 zł, Zadanie VII – 3.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 16.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 20.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : BIURO-LAND Sp. z o.o. S.k. z Jaworzna.

Dziękujemy za udział w przetargu