Przetarg na remont chodnika, montaż lamp oświetleniowych oraz niwelację terenu w dniu 08.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont chodnika na os. Korfantego 19 w Żorach.

Zadanie II. Remont chodnika wraz z montażem 4 szt. lamp oświetleniowych na os. Pawlikowskiego 6 w Żorach.

Zadanie III. Niwelację terenu (uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych) na os. Korfantego 3 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 08.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont chodnika, niwelacja terenu. Nie otwierać przed dn. 08.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 300,00 zł, Zadanie II – 6.000,00 zł, Zadanie III – 1.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 08.02.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 12.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie zapytania o cenę na ,,Zakup i dostawę materiałów dla konserwatorów w 2024 roku” do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

 • materiały elektryczne –,,KAREL 2″ Sp. z o.o. z Żor, „TOMCO“ z Żor,
 • materiały instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej- „TOMCO“ z Żor,
 • materiały ogólnobudowlane – „BAKO“ Sp. z o.o. z Żor, „TOMCO“ z Żor,
 • materiały instalacji c.o. – GICAL Zenon Grabiec Handel i Modernizacja Systemów Ciepłowniczych z Żor, „TOMCO“ z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 11.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dn. 11.01.2024r. na:

Wykonanie robót awaryjnych w 2024 roku na zasobach Spółdzielni

wybrano następujące firmy:

Wyszczególnienie robót awaryjnych

Nazwa oferenta

blacharskie, dekarskie Sobik Grzegorz z Żor
wymiana stopnic zewnętrznych Sobik Grzegorz z Żor
ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych Sobik Grzegorz z Żor

P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej
remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych Sobik Grzegorz z Żor
P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na wymianę włazów, montaż wiatrołapów, wymianę siatek zabezpieczających i wymianę zjazdów na wózki w dn. 01.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I.  Wymianę włazów na poddasza budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 1 (5 szt.), 6 (4 szt.), os. Ks. Władysława 5 (12 szt.), os. Korfantego 7 (4 szt.), 13 (4 szt.) oraz likwidację włazów na poddasza budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5 (6 szt.), 6 (12 szt.) w Żorach.

Zadanie II. Montaż wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 4 (8 szt.), 16 (6 szt.), 18 (6 szt.) w Żorach.

Zadanie III. Wymianę siatek zabezpieczających w klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6, 8 w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę zjazdów na wózki na os. Korfantego 10, os. Pawlikowskiego 10, 15 kl. A,F,G,H,I, 21 kl. D,E,F, 22 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2024r.

Składanie ofert do 01.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – włazy, wiatrołapy, siatki, zjazdy. Nie otwierać przed dn. 01.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.000,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł, Zadanie III – 3.500,00 zł, Zadanie IV – 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 01.02.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami w dniu 25.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami na dach na ul. Żeromskiego 37 (PU-16) – 1 szt. oraz ul. Osińskiej 46 (seg. C) – 1 szt. w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2024r.

Składanie ofert do 25.01.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – montaż drabin. Nie otwierać przed dn. 25.01.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:  480,00 zł

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 25.01.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę drzwi wejściowych w budynkach, witryn oraz stolarki drzwiowej w pawilonach w dniu 18.01.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 3 (3 szt.), os. Ks. Władysława 6 kl. B,C,D,E,F  (5 szt.) w Żorach.

Zadanie II. Wymianę witryn w pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. A w Żorach.

Zadanie III.  Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. B – (5 szt.), ul. Żeromskiego 37 (PU-16) – (1 szt.), os. Korfantego 20 – (2 szt.) w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania i lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 18.01.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stolarki. Nie otwierać przed dn. 18.01.2024r..”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.900,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł, Zadanie III – 2.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 18.01.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na budowę platformy w szybie samonośnym w dniu 18.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę platformy w szybie samonośnym dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla pawilonu usługowego PU-1 (klub Rebus) na os. Ks. Władysława w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 29.11.2024r.

Składanie ofert do 18.01.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – budowa platformy. Nie otwierać przed dn. 18.01.2024.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2024r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 7.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 18.01.2024r. – załączniki do pobrania

 1. WYMAGANIA OFERTOWE platforma 18.01.2024
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Załącznik Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. Załącznik Nr 5 Przedmiar robót
 7. Załącznik Nr 6 Rzut stan projektowany
 8. Załącznik Nr 7 Widok elewacji
 9. Załącznik Nr 8 Wyburzenia i zamurowania
 10. Załącznik Nr 9 Schemat przebudowy TAURON
 11. Załącznik Nr 10 Płyta fundamentowa

Wynik przetargu z dnia 14.12.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 14.12.2023r. do realizacji zadań na:

Zadanie I. Remont schodów do piwnicy (ułożenie płytek) wraz z remontem ściany i posadzki przy wejściu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 12 w Żorach,

Zadanie II. Remont posadzek w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 1 kl. A, 17 kl. C w Żorach,

– wybrano firmę KRO-BUD z Piasek.

Dziękujemy za udział w przetargu.