Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami w dniu 20.06.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z robotami towarzyszącymi na os. Korfantego 4 kl. B w Żorach.

Zadanie II. Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z robotami towarzyszącymi na os. Pawlikowskiego 12 kl. F w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 20.06.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform. Nie otwierać przed dn. 20.06.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.700,00 zł, Zadanie II – 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 20.06.2024r. – załączniki do pobrania:

 1. Wymagania ofertowe 20.06.2024
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Załącznik Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. Zadanie I. KORFANTEGO 4B
 7. Zadanie II. PAWLIKOWSKIEGO 12F

Wynik przetargu z dnia 11.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu ograniczonego z dn. 11.04.2024r. do realizacji zadania na remont nawierzchni boiska na os. Sikorskiego 19 w Żorach wybrano firmę DSM INVEST GROUP Sp. z o.o. z Skoczowa.

Dziękujemy za udział w przetargu.

40 Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych w dniu 7.09.2024r.

Informacja !!!

40 Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego im. Neli i Tytusa Szlompek

pod hasłem ,,40 lat minęło’’

Podlesice 7 września 2024r.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza chętnych mieszkańców naszych zasobów do udziału w Złazie, który organizowany jest przez Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, TU UNIQA oraz śląskie spółdzielnie mieszkaniowe i gromadzi corocznie na mecie ok. 1500 uczestników. Metą Złazu jest teren hotelu „OSTANIEC” w Podlesicach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Wyjazd i powrót: pojadą 3 autobusy, każdy uczestnik będzie przydzielony do konkretnego autobusu.

Koszt udziału: 40,00 zł/os. – płatne gotówką przy rejestrowaniu się.

Wyjazd autobusów między 630 a 700. Informacja o miejscu zebrania uczestników zostanie uzupełniona w późniejszym czasie.

Powrót: złaz w Podlesicach kończy się ok. 18:00, po czym nastąpi powrót do Żor.

Co będzie:

 • W ramach opłaty organizator zapewnia: ubezpieczenie NNW uczestników Złazu, kupon na gorący posiłek i napój na mecie złazu, indywidualny upominek oraz dyplom uczestnictwa dla spółdzielni, zorganizowaną oprawę muzyczną na mecie Złazu, punkty do odznaki turystyki pieszej PTTK.
 • Zwiedzanie z przewodnikiem: szlaki zostaną określone w późniejszym okresie.
 • Festyn spółdzielczy w Podlesicach: muzyka, gry, zabawy, gorący posiłek.
 • SM w Żorach zapewnia namiot ze stołami i ławami, choć można wziąć koce.

Uczestnicy, którzy otrzymają lub otrzymali T-shirty z logo SM w Żorach, proszeni są o uczestnictwo w złazie w tych T-shirtach.

Co należy wziąć:

 • Dobry humor, kulturę i szacunek do pozostałych uczestników
 • Obuwie dostosowane do wędrówki pieszej.
 • Awaryjnie przeciwdeszczowe okrycie.
 • Dowód tożsamości.
 • Kocyk, napoje !!!, itp.

Czego nie wolno:

 • Ignorować polecenia przewodnika i kierownika złazu.
 • Narzekać.
 • Spożywać alkoholu na trasie i na festynie.

Organizacją grupy uczestników Złazu po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz organizacją transportu grupy, zajmuje się Prezes Zarządu z Kierownik p. Zuzanną Kacprowicz i z grupą członków Spółdzielni, którzy prowadzą zapisy (ilość miejsc ograniczona):

 • Irena Pilarska  (os. Ks. Władysława)      tel. 790 431 145,
 • Janusz Głąb     (os. Sikorskiego)             tel. 511 721 617
 • Lucyna Duda   (os. Pawlikowskiego , os. 700-lecia Żor)     tel. 661 863 266
 • Dorota Szmyt   (os. Korfantego)             tel. 501 653 350
 • Zuzanna Kacprowicz – kierownik (os. Korfantego, os. 700-lecia Żor i inne)  tel. 603 742 313.

Wynik przetargu z dnia 09.05.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 09.05.2024r. do realizacji zadania na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 9 seg. G-H w Żorach wybrano firmę F.H.U. Andrzej Dryka z Jastrzębia-Zdroju

Dziękujemy za udział w przetargu.