Przetarg na remont nawierzchni parkingu przed budynkiem mieszkalnym w dniu 11.07.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni parkingu przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym na os. Powstańców Śląskich 2 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 30.11.2024r.

Składanie ofert do 11.07.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont parkingu. Nie otwierać przed dn. 11.07.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski  51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 4.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg w dniu 11.07.2024r. – załączniki do pobrania.

 1. Wymagania ofertowe 11.07.2024
 2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia 
 6. Zał. Nr 5 Przedmiar parkingu

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami w dniu 04.07.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z robotami towarzyszącymi na os. Korfantego 2 kl. A w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2024r.

Składanie ofert do 04.07.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 04.07.2024r”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2024r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg w dn. 04.07.2024r. – załączniki do pobrania

Przetarg na wymianę stopnic zewnętrznych do budynków w dn. 04.07.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę stopnic zewnętrznych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na

 1. Sikorskiego 15 kl. C,D,E,
 2. Sikorskiego 16 kl. B,C,
 3. Sikorskiego 17 kl. A,B,F,
 4. Sikorskiego 19 kl. A,F  w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2024r.

Składanie ofert do 04.07.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stopnic. Nie otwierać przed dn. 04.07.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

 1. Sikorskiego 15 – 2.600,00 zł,
 2. Sikorskiego 16 – 1.800,00 zł,
 3. Sikorskiego 17 – 2.800,00 zł,
 4. Sikorskiego 19 – 1.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg z dnia 04.07.2024r. – załączniki do pobrania

Wynik przetargu z dnia 25.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 25.04.2024r do realizacji zadania: Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Przebudowa wraz z rozbudową chodników i miejsc postojowych wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 9 w Żorach wraz z przebudową sieci oświetleniowej  – ETAP III, wybrano firmę NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o. z Katowic           

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wolne lokale użytkowe

L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.        

os. Powstańców Śl. PU–8 – lokal 2  lokal do wynajęcia od 01.08.2024r.

107,38 m²*

2.        

os. Korfantego 20A – lokal 8 – lokal do wynajęcia od 01.05.2024r.

397,92 m²

3.        

ul. Okrężna EKR 5 – lokal 6  (bud. Administracji) – lokal do wynajęcia od 01.05.2024r. 13,00 m²

4.        

ul. Okrężna EKR 5 – lokal 33 (II piętro bud. Administracji – pomieszczenie ciemne) lokal do wynajęcia od 01.05.2024r. 15,75 m²

5.        

ul. Okrężna EKR 2 – lokal 2 garaż garaż do wynajęcia od 01.07.2024r. 42,84 m²

6.        

ul. Okrężna EKR 3 – lokal 1 lokal do wynajęcia od 01.07.2024r. 258,28 m²*

7.        

ul. Okrężna EKR 5 – lokal 3 lokal do wynajęcia od 01.08.2024r. 36,20 m²

8.        

ul. Okrężna EKR 6 – lokal 2 lokal do wynajęcia od 01.09.2024r. 61,30 m²*

9.        

ul. Okrężna EKR 6 – lokal 1 lokal do wynajęcia od 01.09.2024r. 270,47 m²*

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600,
w piątek 700-1400.