Akcja Zima w mieście 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zaprasza na zajęcia dla dzieci w wieku 8-11 lat w ramach działalności oświatowo-kulturalnej Spółdzielni:

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2024

  • 1 tydzień  29 stycznia 2024 do 2 lutego 2024 w godz. 9 00 – 15 00
  • 2 tydzień     5 lutego 2024 do 9 lutego 2024 w godz. 9 00 – 15 00

Zajęcia i zbiórki dzieci zgodnie z zapisem: w Świetlicy „Smok” lub Klubie „Iskierka”

Opłaty:

  • 125,00  zł brutto  za 5 dni – dla dzieci użytkowników lokali mieszkalnych w SM w Żorach (dodatkowa ulga 30,00zł brutto dla dzieci członków SM w Żorach)
  • 160,00 zł brutto za 5 dni – dla dzieci osób nie będących użytkownikami lokali mieszkalnych w SM w Żorach

Uwaga! ilość miejsc ograniczona: 2×20 os. w Klubie Iskierka i 2×25 os. w Świetlicy Smok – liczy się kolejność zgłoszeń.
Przy zgłoszeniu do 22.12.2023 r. pierwszeństwo przysługiwać będzie dzieciom członków SM w Żorach.

Zgłoszenia wstępnego na listę rezerwacyjną na wybrany tydzień /tygodnie ferii kierować należy w dni robocze w godz.1230–1700:
– od 15.12.2023 r. do 22.12.2023 r. NABÓR PODSTAWOWY
– od 02.01.2024 r. do 05.01.2024 r. NABÓR DODATKOWY – W RAZIE WOLNYCH MIEJSC
pod numer telefonu kom.: 603 742 313  lub osobiście w Świetlicy „Smok” / Klubie „Iskierka” po umówieniu telefonicznym.

W okresie 23.12.2023 – 01.01.2024 zapisy nie będą prowadzone. Rezerwacja miejsca nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka na zajęcia – zgłoszenie podlega dalszej weryfikacji przez Organizatora.

ORGANIZATORZY SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ OPIEKĘ PODCZAS ZAJĘĆ TYLKO DZIECIOM ZDROWYM.

  1. INFORMACJA DLA RODZICÓW – AKCJA ZIMA 2024 – do zapoznania.
  2. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie i RODO – AKCJA ZIMA 2024
  3. Załącznik Nr 2 – Upoważnienie dla osób nie będących – AKCJA ZIMA 2024
  4. Załącznik Nr 3 – Odbiór lub samodzielny powrót – AKCJA ZIMA 2024
  5. Zasady organizacji i ponoszenia opłat 2024
  6. HARMONOGRAMY AKCJA ZIMA 2024