Informacja – Biuletyn roczny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że w poszczególnych administracjach osiedlowych jest do odebrania biuletyn zawierający: Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020r., Sprawozdanie biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.

Ponieważ w roku bieżącym, ze względu na stan epidemii i zapisy art. 90 ustawy COVID – 19, nie można zorganizować Walnego Zgromadzenia, a biuletyny dostarczane w roku ubiegłym do każdego lokalu, wiele osób wyrzuciło, Zarząd po konsultacji tematu z Radą Nadzorczą, zdecydował wydrukować tym razem ograniczoną ilość biuletynów, która może być odbierana przez osoby zainteresowane na administracjach osiedlowych.

Informujemy także, że wszystkie Sprawozdania, Wyniki badań sprawozdań przez biegłego, a także Protokoły z lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, dostępne są dla zainteresowanych członków Spółdzielni na poniższej stronie internetowej www.smzory.pl, w dziale O Spółdzielni/Organy Spółdzielni, w zakładkach Zarząd, Rada Nadzorcza, po zalogowaniu się członka.

Jeżeli pojawią się problemy z logowaniem członka na stronę Spółdzielni, prosimy o kontakt w godzinach pracy Spółdzielni, pod numerem telefonu 32 47-88-178.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach