Informacja o regulacjach ustawowych w sprawie cen ciepła

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje wszystkich użytkowników lokali w zasobach, które korzystają z ciepła systemowego, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), zostały przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach złożone dla każdej zarządzanej nieruchomości oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy. Oświadczenia zostały złożone sprzedawcy ciepła, w ustawowym terminie.

Jednocześnie informujemy, że sprzedawca ciepła systemowego w Żorach: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, poinformował na swojej stronie internetowej, że w chwili obecnej nie przysługuje mu możliwość stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą (103,82 zł/GJ netto), gdyż obecne ceny wytwarzania ciepła są niższe od poziomu granicznego, określonego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Oznacza to, że w chwili obecnej odbiorcy (w tym spółdzielnie mieszkaniowe) zobowiązani są kupować ciepło w cenie, zgodnej z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla tego dostawcy ciepła (dla Żor to 80,60 zł/GJ netto), czyli bez żadnego wparcia dla gospodarstw domowych i innych podmiotów, pomimo, że od 31 lipca 2021r. cena tego ciepła w Żorach wzrosła już o 51,33 zł/GJ netto, czyli o 175%.