Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego

Na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach, informujemy o kampanii wsparcia podatników w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków podatkowych w rozliczeniu dochodów za rok 2021.

W tym roku po raz czwarty Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia podatnikom usługę Twój e-PIT. Usługa skierowana jest do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz za formularzach PIT-28 i PIT-36 (poza przychodami z działalności gospodarczej).

Usługa Twój e-PIT dostępna jest w serwisie e-urząd skarbowy.

Przygotowaną przez KAS propozycję zeznania znajdziemy w serwisie e-urząd skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Do serwisu zalogujemy się korzystając z:

  • login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna , e-dowód)
  • aplikacji mObywatel,
  • danymi podatkowymi.

 

Link do strony:     https://www.podatki.gov.pl/