Ważna informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje członków Spółdzielni, że podjął już działania formalne, przygotowujące organizację Walnego Zgromadzenia, które planowane jest na wrzesień 2022r., o ile zostaną wdrożone przepisy, o których piszemy poniżej. Szczegółowe daty i miejsca spotkań zostaną określone w Zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, zgodnie z zapisami § 79 Statutu Spółdzielni.

Informujemy też, że dotychczasowy brak organizacji Walnego Zgromadzenia  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, wynika z obowiązujących przepisów art. 90 i 90a ustawy „COVID” z 31 marca 2020r., które przedłużyły termin zwołania walnych zgromadzeń oraz kadencje rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych, do czasu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, który w Polsce nie został jeszcze odwołany. Obecne podjęcie organizacji Walnego Zgromadzenia wynika z procedowanych w Sejmie i Senacie przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw, uchylających wspomniane art. 90 i 90a, które mogą zostać uchwalone w miesiącu czerwcu lub lipcu 2022r.