Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE 

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Pawlikowskiego PU-13

37,75 m²

2.

ul. Okrężna 3  (II piętro bud. Administracji – pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

3.

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

13,35 m²

4.

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

13,00 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.