Wzrastają ceny ciepła

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że dostawca ciepła do naszych zasobów, od 1 marca 2022r. podniósł ceny za zużyte ciepło o 25%. Wzrosły też od 1 marca 2022r. ceny opłat stałych za ciepło o 16%.

Biorąc pod uwagę, że 1 grudnia 2021r. była podwyżka cen za zużyte ciepło o 21%, szacujemy teraz, że koszty ogrzewania poszczególnych budynków w sezonie 2021/2022 wzrosną o ok. 24-25%, w stosunku do sezonu 2020/2021.

Zaliczka na c.o. szacowana w lipcu 2021r. uwzględniała wzrost kosztów ogrzewania budynków tylko o 17%, co wydawało się i tak dużo. Biorąc pod uwagę, że do końca okresu rozliczeniowego 2021/2022 pozostało jeszcze 5 m-cy (do 31 sierpnia 2022r.), aby nie mieć niedopłaty w rozliczeniu c.o., proponujemy składanie wniosków o podniesienie indywidualnych zaliczek na c.o. o min. 7-8%, korzystając z formularza, który można odebrać w administracjach, w dziale czynszów i ze strony internetowej https://www.smzory.pl/dokumenty.

Informujemy też, że analiza zużycia ciepła z 6 miesięcy bieżącego sezonu grzewczego 2021/2022 (ze względu na temperaturę zewnętrzną) wykazuje, że zużycie ciepła jest na podobnym poziomie jak w sezonie 2020/2021.