Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami w dniu 20.06.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z robotami towarzyszącymi na os. Korfantego 4 kl. B w Żorach.

Zadanie II. Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z robotami towarzyszącymi na os. Pawlikowskiego 12 kl. F w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 20.06.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform. Nie otwierać przed dn. 20.06.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.700,00 zł, Zadanie II – 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 20.06.2024r. – załączniki do pobrania:

 1. Wymagania ofertowe 20.06.2024
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Załącznik Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. Zadanie I. KORFANTEGO 4B
 7. Zadanie II. PAWLIKOWSKIEGO 12F

Przetarg na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentalnych piwnic w dn. 09.05.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 9 seg. G,H w Żorach

Termin wykonania zamówienia do 30.08.2024r.

Składanie ofert do 09.05.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wykonanie izolacji. Nie otwierać przed dn. 09.05.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 1.800,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 09.05.2024r. – załączniki do pobrania.

 1. Wymagania ofertowe 09.05.2024 r.
 2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. Zał Nr 5  Przedmiar robót

Przetarg na remont pokrycia dachowego na pawilonie w dn. 11.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. A w Żorach.

Zadanie II. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. C w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2024r.

Składanie ofert do 11.04.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont dachów. Nie otwierać przed dn. 11.04.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.500,00 zł, Zadanie II – 700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,  32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg z dnia 11.04.2024r. – załączniki do pobrania.

Przetarg na wykonanie zasilania do latarni oświetleniowych w dniu 04.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie zasilania do istniejących latarni oświetleniowych na os. Ks. Władysława 11, 12 ,13, 14 w Żorach

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 04.04.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – zasilanie do latarni. Nie otwierać przed dn. 04.04.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 1.100,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 04.04.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg na odnowienie ścian docieplonych w dniu 14.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na :

Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego i emisyjnego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

 1. 700 lecia Żor 3ab (szczyt kl. B), 4abc (front i szczyty), 5ab (szczyt kl. B), 5c (szczyt kl. III), 6 (szczyt kl. IV), 7 (szczyt kl. IV, front kl. II), 8 (szczyt kl. III), 12 (szczyt kl. VI), 13 (szczyt kl. III), 14 (szczyt kl. III),
 2. Ks. Władysława 7 (szczyt kl. F), 8 (szczyt kl. A),
 3. Korfantego 18 (front),
 4. Sikorskiego 15 (szczyt kl. A), 16 (szczyt kl. H), 17 (front).

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2024r.

Składanie ofert do 14.03.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji. Nie otwierać przed dn. 14.03.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 4.600,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 14.03.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę nasad i czap kominowych, oraz kompleksowy remont kominów w dn. 07.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę nasad i czap kominowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

 1. 700 lecia Żor 3A kl. I,II,III,IV, 3B kl. I,II,
 2. Sikorskiego 5, 6, 8, 9A, 11A.

 Zadanie II. Kompleksowy remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

 1. 700 lecia Żor 5c, 8, 13, 14,
 2. Ks. Władysława 15, 17,
 3. Korfantego 6, 7, 13, os. Sikorskiego 3 seg. AB,CD, 4 seg. CD, EF, 5A seg. EF, 8A seg. AB, CD, 9 seg. KL, 10 seg. EF.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 07.03.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – nasady, kominy. Nie otwierać przed dn. 07.03.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I. os. 700 lecia Żor 3AB – 1.800,00 zł, os. Sikorskiego 5 – 1.700,00 zł,  6 – 1.700,00 zł, 8 – 2.500,00 zł, 9A – 2.700,00 zł, 11A – 2.500,00 zł.

Zadanie II. os. 700 lecia Żor 5c – 1.500,00 zł, 8 – 1.500,00 zł, 13 – 1.500,00 zł, 14 – 1.500,00 zł, os. Ks. Władysława 15 – 3.000,00 zł, 17 – 3.000,00 zł, os. Korfantego 6 – 2.400,00 zł, 7 – 2.100,00 zł, 13 – 2.100,00 zł, os. Sikorskiego 3 – 2.700,00 zł, 4 – 2.700,00 zł, 5A – 1.400,00 zł, 8A – 2.700,00 zł, 9 – 1.400,00 zł, 10 – 1.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 07.03.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont pokrycia dachowego w dniu 29.02.2024r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻORACH

 1. KORFANTEGO 20A, 44-240 ŻORY

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 13 kl. E,F w Żorach.

Zadanie II. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. A w Żorach.

Zadanie III. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. C w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2024r.

Składanie ofert do 29.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont dachów. Nie otwierać przed dn. 29.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I – 900,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł, Zadanie III – 700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 29.02.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont podestów w wejściach do klatek oraz remont opaski pod loggiami budynków w dn. 22.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont podestów w wejściach do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 13 kl. A,B,C w Żorach.

Zadanie II. Remont opaski pod loggiami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 20 oraz na os. Korfantego 9 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania i lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 22.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont podestów, opaski. Nie otwierać przed dn. 22.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 22.02.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w dn. 22.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 8 kl. A w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

 Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 22.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 22.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2024r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 22.02.2024r. załączniki do pobrania

 1. WYMAGANIA OFERTOWE – 22.02.2024r.
 2. ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
 3. ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA
 4. ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI
 5. ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA
 6. ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT

Przetarg na wymianę stopnic zewnętrznych w dniu 15.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę stopnic zewnętrznych wraz z odcinkową wymianą uszkodzonych filarów, montaż wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 4ABC/A  (3 klatki) w Żorach.

Zadanie II. Wymianę stopnic zewnętrznych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 10 kl. C,D,E, os. Korfantego 2 kl. A,B, os. Sikorskiego 15 kl. C,D,E, 16 kl. B,C, 17 kl. A,B,F, 19 kl. A,F w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania i lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 15.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stopnic. Nie otwierać przed dn. 15.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I – os. 700 lecia Żor 4 – 2.100,00 zł, Zadanie II – os. Ks. Władysława 10 – 3.600,00 zł, os. Korfantego 2 – 3.000,00 zł,
os. Sikorskiego 15 – 1.500,00 zł, os. Sikorskiego 16 – 1.100,00 zł, os. Sikorskiego 17 – 1.500,00 zł, os. Sikorskiego 19 – 1.100,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 15.02.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.