Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w dniu 21.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. II w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

 Zadanie II. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 10 kl. E w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Składanie ofert do 21.09.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform. Nie otwierać przed dn. 21.09.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2023r. o godz. 12:30 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I. 2.700,00 zł,
Zadanie II. 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 21.09.2023r. – załączniki do pobrania:

 

Przetarg na przebudowę podestu przed klatką schodową w dn. 21.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę podestu przed klatką schodową, obniżenie krawężnika przy zejściu z chodnika  przed budynkiem mieszkalnym na os. Sikorskiego 13 kl. D w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2023r.

Składanie ofert do 21.09.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony –przebudowa podestu. Nie otwierać przed dn. 21.09.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 21.09.2023 r. – załączniki do pobrania

 1. Zał. Wymagania ofertowe
 2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. Zał. Nr 5. Przedmiar robót

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w dn. 14.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. II w Żorach
wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie II. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 10 kl. E w Żorach
wraz z robotami towarzyszącymi.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Składanie ofert do 14.09.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform. Nie otwierać przed dn. 14.09.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I. 2.700,00 zł, Zadanie II. 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 14.09.2023 r. – załączniki do pobrania

 1. Zał. Wymagania ofertowe
 2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. Przedmiar robót os. 700-lecia Żor 2 kl. II
 7. Przedmiar robót os. Ks. Władysława 10E

Przetarg na remont przykanalika sanitarnego i deszczowego w dniu 31.08.2023r.

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 11 kl. A w Żorach.
Zadanie II. Remont przykanalika deszczowego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 15 kl. F w Żorach.
Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os.  Sikorskiego 8A kl. E-F w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2023r.

Składanie ofert do 31.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont przykanalików. Nie otwierać przed dn. 31.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 600,00 zł, Zadanie II – 600,00 zł, Zadanie III – 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 31.08.2023 r. – załączniki do pobrania

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników w dniu 24.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów oraz chodników w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026.

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w dziale GZM pok. 18, tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej www.smzory.pl (w zakładce PRZETARGI).

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni (pok. 11) do dnia 24.08.2023r. do godz. 9ºº w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na adres Spółdzielni opisaną: „Przetarg nieograniczony – Zimowe utrzymanie terenów”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2023r. o godz. 12ºº w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach os. Korfantego 20A (sala konferencyjna 11A).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na montaż szlabanów parkingowych w dniu 24.08.2023r.

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Montaż szlabanów na parkingu między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na os. Ks. Władysława 9 i 10 wraz z monitoringiem.

Składanie ofert do 24.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – montaż szlabanów os. Ks. Władysława 9 i 10. Nie otwierać przed dniem 24.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni  www.smzory.pl w zakładce Przetargi.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 24.08.2023r. – załączniki do pobrania

 

Przetarg na odnowienie ścian docieplonych i montaż elementów zabezpieczających przed ptakami w dn. 18.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego i emisyjnego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

– os. Ks. Władysława 9 (ściana szczytowa od kl. F),

– os. Ks. Władysława 10 (ściana szczytowa od kl. A),

– os. Sikorskiego 8 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),

– os. Sikorskiego 9 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),

– os. Sikorskiego 11 (od strony wejść do budynku, małe szczyty).

 Zadanie II. Montaż elementów zabezpieczających przed ptakami na belkach stężających budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Żorach

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2023r.

Składanie ofert do 17.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji, elementy zabezp. przed ptakami. Nie otwierać przed dn. 17.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.000,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE 17.08.2023 – do pobrania

 1. Zadanie I. Czyszczenie elewacji
 2. Zadanie II. Montaż klocków
 3. Zał. Nr 1. Formularz ofertowy
 4. Zał. Nr 2. Oświadczenie oferenta
 5. Zał. Nr 3. Wykaz inwestycji
 6. Zał. Nr 4. Aktualny stan zatrudnienia

Przetarg na remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej w dniu 10.08.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej  budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 8 kl. I, J w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 10.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont elewacji. Nie otwierać przed dn. 10.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce Przetargi.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 1. WYMAGANIA OFERTOWE – 10.08.2023
 2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Zał. N2 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienie
 6. Zał Nr 5 PRZEDMIAR ROBÓT

Przetarg na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli w dn. 27.07.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Zadanie I. Przebudowa zjazdów z drogi pożarowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
na os. Ks. Władysława 11-12, 13-14 w Żorach – ETAP I.

 Zadanie II. Przebudowa dojazdu, parkingów, infrastruktury podziemnej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os.  Sikorskiego 18, 19 w Żorach – ETAP I.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2024r.

Składanie ofert do 27.07.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli. Nie otwierać przed dn. 27.07.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości Zadanie I – 6.000,00 zł brutto, Zadanie II – 33.000,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

 1. WYMAGANIA OFERTOWE 27.07.2023
 2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. ZADANIE I. os. KS. WŁADYSŁAWA 11-14
 7. ZADANIE II. os. SIKORSKIEGO 18,19
 8. Przedmiary robót – (Hasło : REWITALIZACJA)

Przetarg na koszenie terenów zieleni zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach w dn. 18.05.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Koszenie terenów zieleni zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową  w Żorach

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w dziale GZM pok. 18, tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej smzory.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 18.05.2023r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na  adres Spółdzielni, opisaną Przetarg nieograniczony – Koszenie traw nie otwierać przed dniem 18.05.2023r.
Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.05.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, sala konferencyjna pok. 11B.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE – do pobrania

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. NR 1

OŚWIADCZENIE OFERENTA ZAŁ .2

AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA ZAŁ. NR 3