Przetarg na wymianę nasad i czap kominowych, oraz kompleksowy remont kominów w dn. 07.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę nasad i czap kominowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

 1. 700 lecia Żor 3A kl. I,II,III,IV, 3B kl. I,II,
 2. Sikorskiego 5, 6, 8, 9A, 11A.

 Zadanie II. Kompleksowy remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

 1. 700 lecia Żor 5c, 8, 13, 14,
 2. Ks. Władysława 15, 17,
 3. Korfantego 6, 7, 13, os. Sikorskiego 3 seg. AB,CD, 4 seg. CD, EF, 5A seg. EF, 8A seg. AB, CD, 9 seg. KL, 10 seg. EF.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 07.03.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – nasady, kominy. Nie otwierać przed dn. 07.03.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I. os. 700 lecia Żor 3AB – 1.800,00 zł, os. Sikorskiego 5 – 1.700,00 zł,  6 – 1.700,00 zł, 8 – 2.500,00 zł, 9A – 2.700,00 zł, 11A – 2.500,00 zł.

Zadanie II. os. 700 lecia Żor 5c – 1.500,00 zł, 8 – 1.500,00 zł, 13 – 1.500,00 zł, 14 – 1.500,00 zł, os. Ks. Władysława 15 – 3.000,00 zł, 17 – 3.000,00 zł, os. Korfantego 6 – 2.400,00 zł, 7 – 2.100,00 zł, 13 – 2.100,00 zł, os. Sikorskiego 3 – 2.700,00 zł, 4 – 2.700,00 zł, 5A – 1.400,00 zł, 8A – 2.700,00 zł, 9 – 1.400,00 zł, 10 – 1.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 07.03.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont pokrycia dachowego w dniu 29.02.2024r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻORACH

 1. KORFANTEGO 20A, 44-240 ŻORY

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 13 kl. E,F w Żorach.

Zadanie II. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. A w Żorach.

Zadanie III. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. C w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2024r.

Składanie ofert do 29.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont dachów. Nie otwierać przed dn. 29.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I – 900,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł, Zadanie III – 700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 29.02.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont podestów w wejściach do klatek oraz remont opaski pod loggiami budynków w dn. 22.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont podestów w wejściach do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 13 kl. A,B,C w Żorach.

Zadanie II. Remont opaski pod loggiami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 20 oraz na os. Korfantego 9 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania i lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 22.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont podestów, opaski. Nie otwierać przed dn. 22.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 22.02.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w dn. 22.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 8 kl. A w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

 Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 22.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 22.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2024r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 22.02.2024r. załączniki do pobrania

 1. WYMAGANIA OFERTOWE – 22.02.2024r.
 2. ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
 3. ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA
 4. ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI
 5. ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA
 6. ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT

Przetarg na wymianę stopnic zewnętrznych w dniu 15.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę stopnic zewnętrznych wraz z odcinkową wymianą uszkodzonych filarów, montaż wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 4ABC/A  (3 klatki) w Żorach.

Zadanie II. Wymianę stopnic zewnętrznych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 10 kl. C,D,E, os. Korfantego 2 kl. A,B, os. Sikorskiego 15 kl. C,D,E, 16 kl. B,C, 17 kl. A,B,F, 19 kl. A,F w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania i lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 15.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stopnic. Nie otwierać przed dn. 15.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I – os. 700 lecia Żor 4 – 2.100,00 zł, Zadanie II – os. Ks. Władysława 10 – 3.600,00 zł, os. Korfantego 2 – 3.000,00 zł,
os. Sikorskiego 15 – 1.500,00 zł, os. Sikorskiego 16 – 1.100,00 zł, os. Sikorskiego 17 – 1.500,00 zł, os. Sikorskiego 19 – 1.100,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 15.02.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont chodnika, montaż lamp oświetleniowych oraz niwelację terenu w dniu 08.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont chodnika na os. Korfantego 19 w Żorach.

Zadanie II. Remont chodnika wraz z montażem 4 szt. lamp oświetleniowych na os. Pawlikowskiego 6 w Żorach.

Zadanie III. Niwelację terenu (uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych) na os. Korfantego 3 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 08.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont chodnika, niwelacja terenu. Nie otwierać przed dn. 08.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 300,00 zł, Zadanie II – 6.000,00 zł, Zadanie III – 1.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 08.02.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę włazów, montaż wiatrołapów, wymianę siatek zabezpieczających i wymianę zjazdów na wózki w dn. 01.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I.  Wymianę włazów na poddasza budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 1 (5 szt.), 6 (4 szt.), os. Ks. Władysława 5 (12 szt.), os. Korfantego 7 (4 szt.), 13 (4 szt.) oraz likwidację włazów na poddasza budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5 (6 szt.), 6 (12 szt.) w Żorach.

Zadanie II. Montaż wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 4 (8 szt.), 16 (6 szt.), 18 (6 szt.) w Żorach.

Zadanie III. Wymianę siatek zabezpieczających w klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6, 8 w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę zjazdów na wózki na os. Korfantego 10, os. Pawlikowskiego 10, 15 kl. A,F,G,H,I, 21 kl. D,E,F, 22 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2024r.

Składanie ofert do 01.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – włazy, wiatrołapy, siatki, zjazdy. Nie otwierać przed dn. 01.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.000,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł, Zadanie III – 3.500,00 zł, Zadanie IV – 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 01.02.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami w dniu 25.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami na dach na ul. Żeromskiego 37 (PU-16) – 1 szt. oraz ul. Osińskiej 46 (seg. C) – 1 szt. w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2024r.

Składanie ofert do 25.01.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – montaż drabin. Nie otwierać przed dn. 25.01.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:  480,00 zł

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 25.01.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę drzwi wejściowych w budynkach, witryn oraz stolarki drzwiowej w pawilonach w dniu 18.01.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 3 (3 szt.), os. Ks. Władysława 6 kl. B,C,D,E,F  (5 szt.) w Żorach.

Zadanie II. Wymianę witryn w pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. A w Żorach.

Zadanie III.  Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. B – (5 szt.), ul. Żeromskiego 37 (PU-16) – (1 szt.), os. Korfantego 20 – (2 szt.) w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania i lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 18.01.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stolarki. Nie otwierać przed dn. 18.01.2024r..”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.900,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł, Zadanie III – 2.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 18.01.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na budowę platformy w szybie samonośnym w dniu 18.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę platformy w szybie samonośnym dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla pawilonu usługowego PU-1 (klub Rebus) na os. Ks. Władysława w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 29.11.2024r.

Składanie ofert do 18.01.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – budowa platformy. Nie otwierać przed dn. 18.01.2024.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2024r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 7.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 18.01.2024r. – załączniki do pobrania

 1. WYMAGANIA OFERTOWE platforma 18.01.2024
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Załącznik Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. Załącznik Nr 5 Przedmiar robót
 7. Załącznik Nr 6 Rzut stan projektowany
 8. Załącznik Nr 7 Widok elewacji
 9. Załącznik Nr 8 Wyburzenia i zamurowania
 10. Załącznik Nr 9 Schemat przebudowy TAURON
 11. Załącznik Nr 10 Płyta fundamentowa