Wynik przetargu z dnia 09.06.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 09.06.2022r. na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi na os. Ks. Władysława 9D w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę ZME BAJPAX Sp. z o.o. z Nieznanic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Unieważniony przetarg z dnia 19.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg w formie zapytania o cenę na wymianę ciepłomierzy w pawilonach usługowych na os. Pawlikowskiego PU-12 (6 szt.), PU-13 (8 szt.) został unieważniony.

Wynik przetargu z dnia 12.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku wygranego przetargu w formie zapytania o cenę na wymianę instalacji p.poż. na os. Pawlikowskiego PU-12 seg. C w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę Zakład Instalacyjno-Budowlany INSTAL-MIEDŹ s.c. z Jastrzębia-Zdroju.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 05.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego
z dn. 05.05.2022r  na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli – Przebudowa i rozbudowa dróg pożarowych, chodników, placów gospodarczych, parkingów wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 9, 10 w Żorach – ETAP I – wybrano firmę P.B.W. i D. „ALWA-REX” z Rybnika.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 14.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 14.04.2022r. na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami  towarzyszącymi na os. Ks. Władysława 7C w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę ZME BAJPAX Sp. z o.o. z Nieznanic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 31.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu ograniczonego z dn. 31.03.2022r. na zakup i montaż urządzeń zabawowych na zasobach Spółdzielni do realizacji zadania wybrano firmę SIMBA s.c. z Lublina.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 24.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy ławek i koszy na śmieci dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : P.P.H.U. REKORD z Konstantynowa Łódzkiego.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 17.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 17.03.2022r. wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Remont traktu pieszego polegającego na wymianie ok. 154 m2 nawierzchni asfaltowej na terenie os. Korfantego pomiędzy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 10, a placem zabaw w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor

Zadanie II. Remont chodnika (ok. 53 m2) wzdłuż ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 kl. A wraz z odcinkiem chodnika w kierunku budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12 na os. Korfantego w Żorach – P.B.W.i D. ALWA-REX z Rybnika

Zadanie III. Remont chodnika (ok. 41 m2) pomiędzy budynkami  mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 1 i 2 na
os. Korfantego w Żorach – P.B.W.i D. ALWA-REX z Rybnika.

Zadanie IV. Remont podestów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na
os. Sikorskiego 9A, 9 kl. J,K,L, 11A, 11 w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 03.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg w formie zapytania o cenę z dn. 03.03.2022r na remont posadzek w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 5A kl. I, 8 kl. III, 14 kl. III, os. Korfantego 6B, 9H w Żorach został unieważniony.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 10.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 10.03.2022r. na odnowienie ścian docieplonych polegający na czyszczeniu elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego na ścianach budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 11 (ok. 320 m2), os. Korfantego 14 (ok. 260 m2), os. Sikorskiego 4 (ok. 2.300 m2) w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę Umyjemto sp. z o.o. z Cieszyna.

Dziękujemy za udział w przetargu.