Wynik przetargu z dnia 04.07.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 04.07.2024r. do realizacji zadań wybrano następujących oferentów:

Wymiana stopnic zewnętrznych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na:

  • os. Sikorskiego 17 kl. A, B, F – Sobik Grzegorz z Żor,
  • os. Sikorskiego 15 kl. C,D,E, 16 kl. B, C, 19 kl. A –  DRAKSTAL z Pielgrzymowic.                                                  

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 20.06.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 20.06.2024r. wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami na os. Korfantego 4 kl. B w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi – PLAWIA Sp. z o.o. z Katowic.

Zadanie II. Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami na os. Pawlikowskiego 12 kl. F w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi – Podkarpackie Przedsiębiorstwo Dźwigowe Sp. z o.o. z Krosna.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 04.07.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 04.07.2024r. na dostawę i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami na os. Korfantego 2 kl. A w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi do realizacji zadania wybrano firmę PLAWIA z Katowic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 25.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 25.04.2024r do realizacji zadania: Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Przebudowa wraz z rozbudową chodników i miejsc postojowych wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 9 w Żorach wraz z przebudową sieci oświetleniowej  – ETAP III, wybrano firmę NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o. z Katowic           

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 11.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu ograniczonego z dn. 11.04.2024r. do realizacji zadania na remont nawierzchni boiska na os. Sikorskiego 19 w Żorach wybrano firmę DSM INVEST GROUP Sp. z o.o. z Skoczowa.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 09.05.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 09.05.2024r. do realizacji zadania na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 9 seg. G-H w Żorach wybrano firmę F.H.U. Andrzej Dryka z Jastrzębia-Zdroju

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 28.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu ograniczonego z dn. 28.03.2024r. na zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na zasobach Spółdzielni do realizacji zadania wybrano firmy:

  1. AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Lublina – na os. Sikorskiego,
  2. SIMBA GROUP Sp. z o.o., z Lublina – na os. Ks. Władysława, os. Korfantego, os. Pawlikowskiego, os. Sikorskiego,
  3. Herkules Sp. z o.o., sp. k z Pogorzyc – na os. Sikorskiego.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 04.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 04.04.2024r. do realizacji zadania nt. Wykonanie zasilania do istniejących latarni oświetleniowych na os. Ks. Władysława 11, 12, 13, 14 w Żorach, wybrano firmę Andrzej Bryk z Jastrzębia-Zdroju.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 22.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy ławek i koszy na śmieci dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano oferty złożone przez :

  1. Przedsiębiorstwo Usługowe OLIMP Honorata Majkusiak z Wolsztyna – zakup koszy.
  2. JW REKORD Sp. z o.o. z Łodzi – zakup ławek.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 07.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 07.03.2024r. do realizacji zadań wybrano poniższych oferentów:

  1. Wymiana nasad i czap kominowych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 3A kl. I,II,III,IV, 3B kl. I,II – firma Sobik Grzegorz z Żor.
  2. Wymiana nasad i czap kominowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 5, 6, 8, 9A, 11A w Żorach – firma KOMINS Sp. z o.o. z Wieliczki.
  3. Kompleksowy remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 5c, 8, 13, 14, os. Ks. Władysława 15, 17, os. Korfantego 6, 7, 13, os. Sikorskiego 3 seg. AB,CD, 4 seg. CD, EF, 5A seg. EF, 8A seg. AB, CD, 9 seg. KL, 10 seg. EF w Żorach – firma KOMINS Sp. z o.o. z Wieliczki.

Dziękujemy za udział w przetargu.