Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego

Przetargi na lokale użytkowe

Przetarg na lokale użytkowe w dniu 08.07.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach. 

                                                                                                                                 

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

PU-16 os. 700-lecia Żor

189,43 m²

       11,50 zł/m²      

2.200,00 zł

2.

PU-2 os. Ks. Władysława

80,78 m²

       14,00 zł/m²      

1.200,00 zł

3.

PU-4 os. Ks. Władysława

112,35 m²

       14,00 zł/m²      

1.600,00 zł

4.

PU-7 os. Powstańców Śl.

201,40 m²

       10,50 zł/m²

2.200,00 zł

5.

PU-8 os. Powstańców Śl.

127,13 m²

11,50 zł/m²

1.500,00 zł

6.

PU-12 os. Pawlikowskiego

120,80 m²

11,50 zł/m²

1.400,00 zł

  7.

PU-13 os. Pawlikowskiego

        212,44 m²

        9,50 zł/m²

     2.100,00 zł

  8.

PU-15 os. Sikorskiego

125,99 m²

      14,00 zł/m²

 1.800,00 zł

9.

PU-15 os. Sikorskiego

126,43 m²

      13,50 zł/m²

1.800,00 zł

10.

PU-8 os. Powstańców Śląskich

(piwnice)

171,67 m²

        3,50 zł/m²

   600,00 zł

11.

PU-11 os. Korfantego

(piwnice)

        197,41 m²

        3,50 zł/m²

   700,00 zł

 12.

PU-11 os. Korfantego

(piwnice)

         279,00 m²

        3,50 zł/m²

1.000,00 zł

Czytaj więcej: Przetarg na lokale użytkowe w dniu 08.07.2020 r.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m2

Stawka najmu

(netto)

1.

PU- 16 os.700 Lecia Żor

56,98 m2

14,00 zł/m2

2.

PU- 16 os.700 Lecia Żor

189,43 m2

12,00 zł/m2

3.

PU-2 os. Ks. Władysława

80,78 m2

14,50 zł/m2*

4.

PU-4 os. Ks. Władysława

112,35 m2

14,50 zł/m2*

5.

PU-7 os. Powstańców Śląskich

201,40 m2

11,00 zł/m2

6.

PU-8 os. Powstańców Śląskich

127,13 m2

12,00 zł/m2*

7.

PU-13 os. Pawlikowskiego

212,44 m2

10,00 zł/m2

8.

PU-15 os. Sikorskiego

126,43 m2

14,00 zł/m2*

9.

PU-15 os. Sikorskiego

125,99 m2

14,00 zł/m2*

10.

os. Sikorskiego Okrężna 3 ( II piętro)

16,55 m2 pomieszczenie ciemne

8,50 zł/m2

11.

os. Sikorskiego Okrężna 3 ( II piętro)

15,75 m2 pomieszczenie ciemne

8,50 zł/m2

12.

PU-8 os. Powstańców Śląskich (piwnice)

171,67 m2

4,00 zł/m2

13.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

197,41 m2

4,00 zł/m2

14.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

279,00 m2

4,00 zł/m2

*Wymagana procedura przetargowa.

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel. 32 4788182 codziennie od poniedziałku do środy w godz. 700 - 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400

Przetarg na lokale użytkowe w dniu 25.02.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach                                                                                                                                                                                                                                                


Lp.


Lokal użytkowy/pawilon/osiedle


Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)


Wadium

1.

PU-16 os. 700-lecia Żor

189,43 m²

11,50 zł/m²

2.200,00 zł

2.

PU-7 os. Powstańców Śl.

201,40 m²

10,50 zł/m²

2.200,00 zł

  3.

PU-13 os. Pawlikowskiego

212,44 m²

8,50 zł/m²

1.900,00 zł

  4.

PU-15 os. Sikorskiego

125,99 m²

14,00 zł/m²

1.800,00 zł

  5.

PU-8 os. Powstańców Śląskich (piwnice)

171,67 m²

3,50 zł/m²

600,00 zł

  6.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

197,41 m²

3,50 zł/m²

700,00 zł

 7.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

279,00 m²

3,50 zł/m²

1.000,00 zł

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

 •  imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną branżę,
 • ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • ksero wpłaty wadium,
 • nr konta, na które zwracane jest wadium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z "Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
 • oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,

ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 24.02.2020r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory (sekretariat pok. 11).

Termin składania ofert ustala się na dzień 25.02.2020 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2020 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel.  32 478 81 82  

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Przetarg na lokale użytkowe w dniu 05.12.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach                                                                                                                                                                                                                                                

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

PU-16 os. 700-lecia Żor

189,43 m²

       11,50 zł/m²      

2.200,00 zł

2.

PU – 4 os. Ks. Władysława

112,35 m²

       14,00 zł/m²       14,50 zł/

1.600,00 zł

3.

PU – 4 os. Ks. Władysława

140,87 m²

       17,00 zł/m²      

2.400,00 zł

4.

PU – 6 os. Ks. Władysława

136,40 m²

    13,50 zł/m²

1.900,00 zł

5.

PU-7 os. Powstańców Śl.

201,40 m²

 10,50 zł/m²

2.200,00 zł

6.

PU-8 os. Powstańców Śl.

        127,13 m²

       11,50 zł/m²

     1.500,00 zł

7.

PU-11 os. Korfantego

138,05 m²

16,50 zł/m²

2.300,00 zł

8.

PU-13 os. Pawlikowskiego

        212,44 m²

        8,50 zł/m²

     1.900,00 zł

9.

PU-15 os. Sikorskiego

112,63 m²

14,00 zł/m²

1.600,00 zł

10.

PU-8 os. Powstańców Śląskich

(piwnice)

171,67 m²

  3,50 zł/m²

   600,00 zł

11.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

 197,41 m²

 3,50 zł/m²

   700,00 zł

12.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

         279,00 m²

        3,50 zł/m²

1.000,00 zł

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną branżę,
 • ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • ksero wpłaty wadium,
 • nr konta, na które zwracane jest wadium.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z "Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
 • oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,

ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 04.12.2019r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory (sekretariat pok. 11).

Termin składania ofert ustala się na dzień 05.12.2019 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

 Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel.  32 478 81 82  Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Wolne lokale użytkowe

                     

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza, że posiada  wolne lokale użytkowe: 

 

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka najmu (netto)

1

PU- 16 os.700 lecia Żor

189,43m²

12,00 zł/m²*

2

PU-4 os. Ks. Władysława

112,35 m²

14,50 zł/m²

3

PU-4 os. Ks. Władysława

140,87 m²

17,50 zł/m²*

4

PU-6 os. Ks. Władysława

136,40 m²

14,00 zł/m²

5

PU-7 os. Powstańców Śląskich

201,40 m²

11,00 zł/m²

6

PU-8 os. Powstańców Śląskich

127,13 m²

12,00 zł/m²

7

PU-11 os. Korfantego

138,05 m²

11,50 zł/m²*

8

PU-13 os. Pawlikowskiego

212,44 m²

9,00 zł/m²

9

PU-15 os. Sikorskiego

112,63 m²

14,50 zł/m²

10

PU-8 os. Powstańców Śląskich

(piwnice)

171,67 m²

4,00 zł/m²

11

PU-11 os. Korfantego

(piwnice)

197,41 m²

4,00 zł/m²

12

PU-11 os. Korfantego

(piwnice)

279,00 m²

4,00 zł/m²

*Wymagana procedura przetargowa.

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11
tel. 32 478 81 82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.