Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego

Przetargi na usługi eksploatacyjne

Przetarg na koszenie terenów zieleni zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach w dniu 27.03.2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oferenci składający oferty proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem GZM - 32/4788175, 32/4788180.

Informujemy oferentów, że otwarcie ofert nastąpi Komisyjnie bez udziału oferentów.

Informacje z złożonych ofertach będzie można uzyskać pod nr tel. 32/4788180

Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie terenów zieleni zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową  w Żorach

Czytaj więcej: Przetarg na koszenie terenów zieleni...

Przetarg na wycinkę i przycinkę drzew w dniu 22.11.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę i przycinkę drzew

 

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w dziale GZM, pok. 18,tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej www.smzory.pl

Oferty dot. przetargu na wycinkę i przycinkę drzew należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 22.11.2019 r.
do godz. 10.00
w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisaną:
      Przetarg nieograniczony – „Wycinka i przycinka drzew”.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, sala konferencyjna pok. 11B.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług .

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Attachments:
Download this file (FORMULARZ OFERTOWY.doc)FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]50 kB149 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA-.doc)ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA-.doc[ ]40 kB128 Downloads
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE.pdf[ ]152 kB147 Downloads