Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej na os. Ks. Władysława 7E w dn. 21.05.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej na
os. Ks. Władysława 7E, os. Ks. Władysława 9E w Żorach.

Termin wykonania zamówienia: do 25.11.2020 r.
Składanie ofert do 21.05.2020 r. do godz. 900  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform”.  Nie otwierać przed dn. 21.05.2020 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2020 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł brutto przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej www.smzory.pl. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oferenci składający oferty proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem GZM - 32/4788175

Informujemy oferentów, że otwarcie ofert nastąpi Komisyjnie bez udziału oferentów.

Informacje o złożonych ofertach będzie można uzyskać pod nr tel. 32/4788175

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE 21.05.2020.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE 21.05.2020.pdf[ ]182 kB61 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]53 kB47 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc)ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc[ ]43 kB40 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc)ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc[ ]39 kB40 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc)ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc[ ]38 kB40 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 5. PRZEDMIAR ROBÓT.pdf)ZAŁ. NR 5. PRZEDMIAR ROBÓT.pdf[ ]363 kB70 Downloads

Przetarg na montaż wiat na kontenery z odpadami komunalnymi w dniu 12.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:  montaż 10 wiat na kontenery z odpadami komunalnymi wraz z zasilaniem energią elektryczną na:

  1. os. 700 lecia Żor 4, 5c,
  2. os. Ks. Władysława 6F, 15F,
  3. os. Korfantego 10D, 11A,
  4. os. Pawlikowskiego 7H, 21A,
  5. os. Sikorskiego 4J, 11A

Czytaj więcej: Przetarg na montaż wiat na kontenery z odpadami...

Przetarg na dostawę i montaż ogrodzenia placów zabaw oraz przygotowanie podłoża pod plac zabaw w dniu 12.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Dostawę i montaż ogrodzenia placu zabaw na os. Korfantego 5, os. Pawlikowskiego 10, 21

Zadanie II. Przygotowanie podłoża pod plac zabaw na os. Korfantego 5, os. Pawlikowskiego 10, 21.

Czytaj więcej: Przetarg na dostawę i montaż ogrodzenia placów...

Przetarg na roboty remontowe w dniu 05.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont opaski z płyt betonowych os. 700 lecia Żor 5c.

Zadanie II. Miejscowa izolacja ścian fundamentowych piwnic os. Sikorskiego 17 kl. ABCD.

Zadanie III. Regulacja wpustów deszczowych os. Korfantego 10.

Zadanie IV. Likwidacja wysepki na parkingu os. Korfantego 13.

Zadanie V. Montaż balustrad na schodach terenowych os. Korfantego 14.

Zadanie VI. Montaż zjazdów na wózki na schodach terenowych os. Korfantego 1-2.

Czytaj więcej: Przetarg na roboty remontowe w dniu 05.03.2020 r.