Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na remont dachu na os. Pawlikowskiego PU-12 seg. E w dniu 05.11.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu na os. Pawlikowskiego PU-12 seg. E w Żorach

 Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2019 r.
Składanie ofert do 05.11.2019 r. do godz. 1000  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat),w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony  - remont dachu”. Nie otwierać przed dn. 05.11.2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 4.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl oraz w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00.

 Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE.pdf[ ]150 kB112 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]51 kB102 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA-.doc)ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA-.doc[ ]39 kB94 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc)ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc[ ]39 kB96 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc)ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc[ ]38 kB88 Downloads