Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na wymianę wykładzin pcv na III,VI,IX piętrze w budynkach oraz remont ścian w korytarzach na parterach klatek schodowych w dniu 14.11.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymiana wykładzin pcv na III, VI, IX piętrze w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5, 6, 8 w Żorach.

Zadanie II. Remont ścian w korytarzach na parterach klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 6 w Żorach.

 

Termin wykonania zamówienia: do 15.06.2020 r.
Składanie ofert do 14.11.2019 r. do godz. 1000  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana wykładzin, remont ścian na parterze”
Nie otwierać przed dn. 14.11.2019 r.

Dopuszcza się składnie ofert na dowolny zakres robót.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości: Zadanie I. bud. 5 – 4.500,00 zł, bud. 6 – 4.500,00 zł, bud. 8 – 4.500,00 zł, Zadanie II. 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl oraz w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowejw Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE 14.11.2019.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE 14.11.2019.pdf[ ]148 kB110 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]54 kB99 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA-.doc)ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA-.doc[ ]39 kB124 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc)ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc[ ]40 kB86 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc)ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc[ ]40 kB85 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR REMONT ŚCIAN.pdf)ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR REMONT ŚCIAN.pdf[ ]329 kB117 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR WYKŁADZINY PCV.pdf)ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR WYKŁADZINY PCV.pdf[ ]440 kB95 Downloads