Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na roboty elektryczne w dniu 21.11.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą do złącza kablowego i montażem wyłącznika głównego prądu os. Powstańców Śląskich 2 kl. ABCD, os. Ks. Władysława 6 kl. CD, 7 kl. CDEF, 8 kl. CDEF, 9 kl. CDEF, 10 kl. CD, 12 kl. ABCD, 13 kl. ABCD, os. Korfantego 2 kl. AB, 5 kl. AB, os. Pawlikowskiego 7 kl. ABCD, 8 kl. AB, 10 kl. AB, 12 kl. ABCD, 22 kl. AB

Zadanie II. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej do rozdzielni piętrowych os. Korfantego 1 kl. AB, 2 kl. AB, 3 kl. AB, 5 kl. AB

Zadanie III. Wymianę rozdzielni os. Sikorskiego 7A kl. CD, 8A kl. CD, 9A kl. CD

Termin wykonania zamówienia: do 10.09.2020 r.
Składanie ofert do 21.11.2019 r. do godz. 1000  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana rozdzielni, wymiana WLZ. Nie otwierać przed dn. 21.11.2019 r.”

Dopuszcza się składnie ofert na dowolny zakres robót.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2019 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości: Zadanie I. 25.000,00 zł, Zadanie II. 2.600,00 zł, Zadanie III. – 1.600,00 zł

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00 w wysokości 100,00 zł brutto.

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za wymagania ofertowe na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 i przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.