Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na zakup i dostawę lamp LED w dniu 28.11.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie III. Zakup i dostawę 252 szt. lamp LED z czujnikiem ruchu oraz zakup i dostawę 842 szt. lamp LED do piwnicy.

 Termin wykonania zamówienia: dostawa sukcesywnie do 10.04.2020 r.

Składanie ofert do 28.11.2019 r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – dostawa lamp led”. Nie otwierać przed dn. 28.11.2019 r.w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Szczegółowe informacje o przetargu oraz wymagania ofertowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.  Wymagania ofertowe dostępne będą również na stronie internetowej www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na zakup materiałów oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE - DOSTAWA LAMP.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE - DOSTAWA LAMP.pdf[ ]178 kB185 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]55 kB155 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc)ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc[ ]43 kB141 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 3 PRZEDMIAR.pdf)ZAŁ. NR 3 PRZEDMIAR.pdf[ ]77 kB162 Downloads