Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na awaryjne roboty remontowe na 2020 rok w dniu 05.12.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Awaryjne roboty remontowe w 2020 roku: blacharskie, dekarskie; ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych; ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej; wymiana stopnic wewnętrznych i zewnętrznych; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.

 Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj zadania.

Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2021 r.

Składanie ofert do 05.12.2019 r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2020 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 05.12.2019 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172. Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE-ROBOTY AWARYJNE.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE-ROBOTY AWARYJNE.pdf[ ]142 kB113 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1. FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1. FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]65 kB126 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc)ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc[ ]43 kB104 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI..doc)ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI..doc[ ]45 kB102 Downloads