Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na ocieplenie stropów piwnic płytami styropianowymi w dniu 12.12.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Ocieplenie stropów piwnic płytami styropianowymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 17 (ok. 68 m2), os. Sikorskiego 5A (ok. 48 m2), os. Sikorskiego 17 (ok. 55 m2) w Żorach.

Termin wykonania zamówienia: do 14.02.2020 r.
Składanie ofert do 12.12.2019 r. do godz. 1000  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – ocieplenie stropów piwnic.
Nie otwierać przed dn. 12.12.2019 r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 600,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl oraz w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE 12.12.2019 r..pdf)WYMAGANIA OFERTOWE 12.12.2019 r..pdf[ ]172 kB145 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]53 kB118 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc)ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc[ ]43 kB108 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI..doc)ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI..doc[ ]45 kB108 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc)ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc[ ]38 kB115 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf)ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf[ ]210 kB154 Downloads