Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. w dniu 06.02.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:  czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o.
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na:
os. 700 lecia Żor 2, 4, 5c, 8, 13, 14, os. Ks. Władysława 5, 8, 11, 12, os. Korfantego 4, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 19, os. Pawlikowskiego 7, 8, 12, 22, os. Sikorskiego 8, 9, 11A, 16, 31, 36 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny zakres.

Termin wykonania zamówienia: do 17.08.2020 r.

Składanie ofert do 06.02.2020 r. do godz. 1100  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie instalacji c.o.”.                                  

Nie otwierać przed dn. 06.02.2020 r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2020 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 4.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00 w wysokości 100,00 zł brutto.

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za wymagania ofertowe na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 i przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.