Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na roboty remontowe w dniu 05.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont opaski z płyt betonowych os. 700 lecia Żor 5c.

Zadanie II. Miejscowa izolacja ścian fundamentowych piwnic os. Sikorskiego 17 kl. ABCD.

Zadanie III. Regulacja wpustów deszczowych os. Korfantego 10.

Zadanie IV. Likwidacja wysepki na parkingu os. Korfantego 13.

Zadanie V. Montaż balustrad na schodach terenowych os. Korfantego 14.

Zadanie VI. Montaż zjazdów na wózki na schodach terenowych os. Korfantego 1-2.

 

Dopuszcza się składanie ofert na dowolne zadanie.

Termin wykonania zamówienia: do 15.07.2020 r.

Składanie ofert do 05.03.2020 r. do godz. 1100  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony z dn. 05.03.2020r.”. Nie otwierać przed dn. 05.03.2020 r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2020 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości: Zadanie I. 800,00 zł,  Zadanie II. 1.400,00 zł, Zadanie III. 300,00 zł, Zadanie IV. 200,00 zł, Zadanie V. 300,00 zł, Zadanie VI. 100,00 zł,

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00 w wysokości 100,00 zł brutto.

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za wymagania ofertowe na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 i przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.