Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11

Wyniki procedur przetargowych

Wynik przetargu z dnia 21.05.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 21.05.2020 r. na dostawę i montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej na os. Ks. Władysława 7E oraz 9E do realizacji zadania wybrano firmę ZME BAJPAX Sp. z o.o. z Nieznanic.

Dziękujemy za udział w przetargu.                          

Wynik przetargu z dnia 13.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy ławek i koszy na śmieci dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : P.P.H.U. „REKORD” z Konstantynowa Łódzkiego

Dziękujemy za udział w przetargu

Wynik przetargu z dnia 19.03.2020 r.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę na ,,Dostawę i montaż urządzeń zabawowych" wybrano następujące firmy:

 - Dr Spil Polska z Katowic
 - SIMBA s.c. z Lublina
 - AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw z Lublina


Dziękujemy za udział w przetargu.

Wyniki przetargu z dnia 27.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dn.27.03.2020 r. polegającego na koszeniu terenów zieleni zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach   wybrano ofertę złożoną przez Pana Grzegorza Sobik z Żor.

 Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 24.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dn. 24.03.2020 r. na poszczególne etapy wybrano następujące firmy:

ETAP I. Produkcja wiat na kontenery wraz z dostawą i montażem na os. 700 lecia Żor 4, 5c, os. Ks. Władysława 6F, 15F, os. Korfantego 10D, 11A, os. Pawlikowskiego 7H, 21A, os. Sikorskiego 4J, 11A   – Sobik Grzegorz z Żor.

ETAP II. Utwardzenie terenu pod wiaty    - Sobik Grzegorz z Żor.

ETAP III. Wykonanie zasilania energią elektryczną (fotowoltaika), montaż i konfiguracja systemu czytnika kluczy elektronicznych wejścia do wiat, wykonanie oświetlenia na os. 700 lecia Żor 4, 5c, os. Ks. Władysława 6F, 15F, os. Korfantego 10D, 11A, os. Pawlikowskiego 7H, 21A, os. Sikorskiego 4J, 11A   – SACEWICZ s.c. z Jastrzębia-Zdroju.

Dziękujemy za udział w przetargu.