Przetarg na lokal mieszkalny w dn. 23.05.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Nr 1/2022

 

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, os. Korfantego 20A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Żory, os. Korfantego 2A/41, lokal M – 4 o pow. 55,70 m2 (9 piętro), wartość wywoławcza 175.000,00 zł, wysokość wadium 20.000,00 zł, postąpienie: 2.500,00 zł.
 2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniu 09.05.2022r. w godzinach: 900–1430,
  w dniu 12.05.2022r. w godzinach 900–1530 oraz w dniu 16.05.2022r. w godzinach
  900–1430, po umówieniu oględzin. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Korfantego tel. 32 43 45 149.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, m.in. na stronie internetowej smzory.pl/regulaminy/ oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu (dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach),
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2022r. o godzinie 1000 w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w sali nr 11B (1 piętro – przy sekretariacie).
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530, w piątki w godzinach od 730 do 1330, pokój nr 1, os. Korfantego 20A.