Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P.

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

3.

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m² *

4.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

5.

ul. Boryńska 19C

24,85 m²

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych