Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

 POWIERZCHNIA

1

os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

2

ul. Okrężna 3  (bud. Administracji  – pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

3

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

13,00 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A  tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.