Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os.700 -lecia PU-15

160,00 m²

2.

ul. Żeromskiego 35

112,39 m²

3.

ul. Osińska 46

172,50 m²

4.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

5.

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

6.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

7.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

8.

ul. Okrężna 3 (II piętro bud. Administracji
-pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

9.

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

36,20 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.