Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

Ul. Boryńska 19C (PU-6)

24,85 m2

3.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m² *

5.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

6.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.