Wolne lokale użytkowe na dzień 27.04.2022 r.

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

 POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

ul. Okrężna 3  (II piętro bud. Administracji
-pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

3.

ul. Okrężna 3   (bud. Administracji)

36,20 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A  tel.  32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.