Zawiadomienie o zmianie zaliczek na poczet centralnego ogrzewania – wyjaśnienie

Zawiadomienie o zmianie zaliczek na poczet centralnego ogrzewania – wyjaśnienie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że w miesiącu sierpniu 2023r. na stronie internetowej BIP Urzędu Regulacji Energetyki, ukazała się informacja o zatwierdzeniu taryfy na ciepło dla przedsiębiorstwa energetycznego PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, czyli dla dostawcy ciepła na terenie Żor, która obowiązuje od 1 września 2023r.

Jednocześnie przedsiębiorca energetyczny PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., na swojej stronie internetowej, opublikował „Taryfę dla ciepła z zastosowaniem najniższej ceny, obowiązującą od 1 września 2023r.”i w dniu 7 września 2023r. na fakturze poinformował Spółdzielnię, że rozliczenia ciepła odbywają się z zastosowaniem średniej ceny ciepła z rekompensatą, a to oznacza, że taryfa dotycząca Żor objęta została mechanizmem wsparcia Rządowej Tarczy Energetycznej, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która obowiązuje do końca 2023r.

Wobec powyższego poniżej przedstawiamy stawki za ciepło wg których rozliczane jest ciepło pomiędzy PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., a Spółdzielnią Mieszkaniową w Żorach:

Taryfa W-91-11

– dotyczy os. 700-lecia Żor, os. Ks. Władysława i os. Powstańców Śl. 2, os. Korfantego, os. Pawlikowskiego do nr 21, os. Sikorskiego od nr 8

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące do 31.08.2023 roku (netto) – dotychczasowe

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-11

10 014,50 zł

3 806,05 zł

80,60 zł

9,77 zł

25,21 zł

13 820,55 zł/MW

90,37 zł/GJ

 

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.09 do 31.12.2023 roku (netto) – ceny minimalne

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-11

11 039,66 zł

4 556,24 zł

81,31 zł

11,05 zł

26,71 zł

15 595,90 zł/MW +12,85%

92,36 zł/GJ +2,20%

 

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.01.2024 roku (netto)

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-11

12 634,51 zł

4 556,24 zł

93,06 zł

11,05 zł

30,57 zł

17 190,75 zł/MW +24,38%

104,11 zł/GJ +15,20%

 

Taryfa W-91-15

– dotyczy os. Pawlikowskiego 22, os. Sikorskiego od nr 2 do nr 7 i 7A

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące do 31.08.2023 roku (netto) – dotychczasowe

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-15

10 014,50 zł

6 717,91 zł

80,60 zł

15,83 zł

25,21 zł

16 732,41 zł/MW

96,43 zł/GJ

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.09 do 31.12.2023 roku (netto) – ceny minimalne

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-15

11 039,66 zł

7 796,32 zł

81,31 zł

18,34 zł 26,71 zł

18 835,98 zł/MW +12,57%

99,65 zł/GJ +3,33%

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.01.2024 roku (netto)

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-15

12 634,51 zł

7 796,32 zł

93,06 zł

18,34 zł

30,57 zł

20 430,83 zł/MW +22,10%

111,40 zł/GJ +15,52%

Do 31 sierpnia 2023r. obowiązywały ceny z taryfy podniesionej w sierpniu 2022r.  (na diagramie  powyżej linia czarna). Od 1 września 2023r. nastąpiła podwyżka cen wg taryfy Urzędu Regulacji Energetyki, która skutkuje wzrostem kosztów ogrzewania budynków średnio ok. +19% (linia czerwona), ale jednocześnie mechanizmem rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, w okresie od 1 września 2023r. do 31 grudnia 2023r. (linia niebieska) podwyżka ta została obniżona do poziomu ok. 14,5%, czyli roczne koszty ogrzewania budynków obniżone zostaną ok. 4,5%. Ponieważ informacje o zastosowaniu średniej ceny ciepła z rekompensatą, w rozliczeniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Żorach, otrzymaliśmy we wrześniu 2023r., Zarząd nie zdecydował o zwiększeniu zaliczek na poczet c.o. od miesiąca września 2023r. Zwiększone zaliczki na poczet c.o. z uwzględnieniem podwyżki cen wg taryf URE i jednocześnie obniżki cen wg ogłoszonych cen minimalnych, zostaną wprowadzone od miesiąca października 2023r. do grudnia 2023r.Ponieważ wg art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Spółdzielnia zobowiązana jest poinformować użytkowników lokali o wysokości uzyskanych obniżek w ramach rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, do informacji o zmianie wysokości opłat dołączamy Zawiadomienie wg wzoru określonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.W miesiącu listopadzie zostaną do każdego lokalu skierowane rozliczenia centralnego ogrzewania, zakończonego 31 sierpnia 2023r. okresu rozliczeniowego, wg którego obliczone będą zaliczki na poczet c.o., które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024r.