Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Spis treści

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

 § 1

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1222 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne  (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami).
  3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
  4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.150 z późniejszymi zmianami).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).