Przetarg na wymianę włazów, stopnic i remont schodów w dniu 16.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę 44 szt.  włazów na poddasza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 4abc, 5ab, 20, os. Ks. Władysława 9, os. Korfantego 6, 9, 18 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 2, 3, 4, 5 w Żorach.

Zadanie III. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 1 w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 15 kl. A, I, J w Żorach.

Zadanie V. Wymianę zjazdów na wózki w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 15, 17, 18, os. Korfantego 16, os. Pawlikowskiego 11 w Żorach.

Zadanie VI. Dostawę i montaż 2 szt. drabin stalowych wraz z obręczami na dach w pawilonach usługowych na ul. Boryńskiej 36ABC, ul. Boryńskiej 19C w Żorach.

Zadanie VII. Remont schodów zewnętrznych w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-1 Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 16.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – włazy, stopnice, zjazdy, drabiny Nie otwierać przed dn. 16.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.500,00 zł, Zadanie II – 8.700,00 zł, Zadanie III – 2.600,00 zł, Zadanie IV – 2.500,00 zł, Zadanie V – 5.000,00 zł, Zadanie VI – 600,00 zł, Zadanie VII – 3.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 16.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.