Przetarg na wymianę włazów, montaż wiatrołapów, wymianę siatek zabezpieczających i wymianę zjazdów na wózki w dn. 01.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I.  Wymianę włazów na poddasza budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 1 (5 szt.), 6 (4 szt.), os. Ks. Władysława 5 (12 szt.), os. Korfantego 7 (4 szt.), 13 (4 szt.) oraz likwidację włazów na poddasza budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5 (6 szt.), 6 (12 szt.) w Żorach.

Zadanie II. Montaż wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 4 (8 szt.), 16 (6 szt.), 18 (6 szt.) w Żorach.

Zadanie III. Wymianę siatek zabezpieczających w klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6, 8 w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę zjazdów na wózki na os. Korfantego 10, os. Pawlikowskiego 10, 15 kl. A,F,G,H,I, 21 kl. D,E,F, 22 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2024r.

Składanie ofert do 01.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – włazy, wiatrołapy, siatki, zjazdy. Nie otwierać przed dn. 01.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.000,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł, Zadanie III – 3.500,00 zł, Zadanie IV – 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 01.02.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.