Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami w dniu 20.06.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z robotami towarzyszącymi na os. Korfantego 4 kl. B w Żorach.

Zadanie II. Dostawa i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z robotami towarzyszącymi na os. Pawlikowskiego 12 kl. F w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 20.06.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform. Nie otwierać przed dn. 20.06.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.700,00 zł, Zadanie II – 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 20.06.2024r. – załączniki do pobrania:

  1. Wymagania ofertowe 20.06.2024
  2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta
  4. Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji
  5. Załącznik Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
  6. Zadanie I. KORFANTEGO 4B
  7. Zadanie II. PAWLIKOWSKIEGO 12F