Przetarg na odnowienie ścian docieplonych i montaż elementów zabezpieczających przed ptakami w dn. 18.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego i emisyjnego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

– os. Ks. Władysława 9 (ściana szczytowa od kl. F),

– os. Ks. Władysława 10 (ściana szczytowa od kl. A),

– os. Sikorskiego 8 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),

– os. Sikorskiego 9 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),

– os. Sikorskiego 11 (od strony wejść do budynku, małe szczyty).

 Zadanie II. Montaż elementów zabezpieczających przed ptakami na belkach stężających budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Żorach

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2023r.

Składanie ofert do 17.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji, elementy zabezp. przed ptakami. Nie otwierać przed dn. 17.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.000,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE 17.08.2023 – do pobrania

  1. Zadanie I. Czyszczenie elewacji
  2. Zadanie II. Montaż klocków
  3. Zał. Nr 1. Formularz ofertowy
  4. Zał. Nr 2. Oświadczenie oferenta
  5. Zał. Nr 3. Wykaz inwestycji
  6. Zał. Nr 4. Aktualny stan zatrudnienia