Przetarg na odnowienie ścian docieplonych w dn. 16.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5 (ściana szczytowa od kl. F),

  1. Ks. Władysława 6 (ściana szczytowa od kl. A), os. Korfantego 4 (od strony wejść do budynku),
  2. Sikorskiego 3 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
  3. Sikorskiego 7A (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
  4. Sikorskiego 8A (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
  5. Sikorskiego 9A (od strony wejść do budynku, małe szczyty) w Żorach.

Zadanie II. Remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 8 kl. I, J w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 16.03.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji, remont elewacji. Nie otwierać przed dn. 16.03.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 7.700,00 zł, Zadanie II – 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 16.03.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.