Przetarg na odnowienie ścian docieplonych w dniu 14.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na :

Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego i emisyjnego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

  1. 700 lecia Żor 3ab (szczyt kl. B), 4abc (front i szczyty), 5ab (szczyt kl. B), 5c (szczyt kl. III), 6 (szczyt kl. IV), 7 (szczyt kl. IV, front kl. II), 8 (szczyt kl. III), 12 (szczyt kl. VI), 13 (szczyt kl. III), 14 (szczyt kl. III),
  2. Ks. Władysława 7 (szczyt kl. F), 8 (szczyt kl. A),
  3. Korfantego 18 (front),
  4. Sikorskiego 15 (szczyt kl. A), 16 (szczyt kl. H), 17 (front).

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2024r.

Składanie ofert do 14.03.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji. Nie otwierać przed dn. 14.03.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 4.600,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 14.03.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.