Przetarg na wymianę drzwi wejściowych w budynkach, witryn oraz stolarki drzwiowej w pawilonach w dniu 18.01.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 3 (3 szt.), os. Ks. Władysława 6 kl. B,C,D,E,F  (5 szt.) w Żorach.

Zadanie II. Wymianę witryn w pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. A w Żorach.

Zadanie III.  Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. B – (5 szt.), ul. Żeromskiego 37 (PU-16) – (1 szt.), os. Korfantego 20 – (2 szt.) w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania i lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 18.01.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stolarki. Nie otwierać przed dn. 18.01.2024r..”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.900,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł, Zadanie III – 2.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 18.01.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.