Przetarg na wymianę pochwytów balustradowych, siatek zabezpieczających, montaż wiatrołapów oraz wymianę zjazdów na wózki w dniu 09.12.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 5 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 7 w Żorach.

Zadanie III. Wymianę pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 8 w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę 4 szt. siatek zabezpieczających w klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 31 w Żorach.

Zadanie V. Montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Pawlikowskiego 6 (4 szt.), os. Sikorskiego 3 (14 szt.) w Żorach.

Zadanie VI. Wymianę 90 szt. zjazdów na wózki w wejściach do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Powstańców Śląskich 2, os. Ks. Władysława 3, 6, 14, os. Korfantego 1, 4, 5, os. Pawlikowskiego 12
w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 09.12.2021r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana pochwytów, siatek zabezpieczających, montaż wiatrołapów, wymiana zjazdów na wózki. Nie otwierać przed dn. 09.12.2021r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 1.800,00 zł, Zadanie III – 1.800,00 zł, Zadanie IV – 200,00 zł, Zadanie V – 1.500,00 zł, Zadanie VI – 4.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 09.12.2021r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz