Przetarg na wymianę przęseł ogrodzenia placu zabaw na os. Korfantego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę przęseł ogrodzenia placu zabaw na os. Korfantego
w szczycie budynku 8 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2021 r.

Składanie ofert do 18.02.2021 r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – wymiana ogrodzenia”. Nie otwierać przed dn. 18.02.2021r..

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z działem GZM 32/47-88-175.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021 r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 700,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz