Przetarg na wymianę rozdzielni elektrycznych i remont oświetlenia w dniu 08.12.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Zadanie I. Wymianę rozdzielni elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Powstańców Śląskich 2 kl. E,F,G,H w Żorach.

Zadanie II. Wymianę rozdzielni elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 5A kl. A,B,C,D w Żorach.

Zadanie III. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłączników głównych prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Pawlikowskiego 10 kl. C,D, 11 kl. E,F, 14 kl. E,F, 15 kl. E,F, 21 kl. C,D,E,F w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłączników głównych prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 4 kl. A,B,C,D, 7 kl. G,H, 10 kl. C,D, 12 kl. A,B,C,D w Żorach.

Zadanie V. Wymianę rozdzielni elektrycznych piętrowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 5 w Żorach.

Zadanie VI. Remont oświetlenia (wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach)  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5, 11, 16 w Żorach.

Zadanie VII. Remont oświetlenia (wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach)  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 12 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 16.10.2023r.

Składanie ofert do 08.12.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana rozdzielni, wymiana oświetlenia. Nie otwierać przed dn. 08.12.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.200,00 zł, Zadanie II – 1.300,00 zł, Zadanie III – 5.000,00 zł, Zadanie IV – 5.000,00 zł, Zadanie V – 2.000,00 zł, Zadanie VI – 2.700,00 zł, Zadanie VII– 800,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 08.12.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres gzm.remonty@smzory.pl   Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.